Hyvinvointiala HALI ry pitää hallituksen kehysriihen huhtikuista päätöstä lyhentää hoitoon pääsyn määräaikaa suun terveydenhuollossa kolmeen kuukauteen nykyisestä kuudesta kuukaudesta oikean suuntaisena. Tavoitteeseen pääsy vaatii Kela-korvausten nostamista ja palvelusetelien käytön lisäämistä.

Suun terveydenhuollon hoitovelka on ollut mittavaa jo ennen korona-aikaa, ja kulunut vuosi on pahentanut tilannetta entisestään. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toukokuussa julkaiseman asiantuntija-arvion mukaan suun perusterveydenhuollon hoitovelan purkaminen tulee kestämään vuodesta kolmeen vuoteen alueesta riippuen, vaikka koronaepidemia saataisiinkin lähiaikoina hallintaan.

Suun terveydenhuollolla on suuri ennaltaehkäisevä merkitys. Suuhygienistikäynneistä noin joka kolmas on koronavuonna jäänyt tekemättä. Ihmisiä voitaisiin kannustaa ennaltaehkäiseviin palveluihin, kuten hammaslääkärin tarkastuksiin ja suuhygienistien vastaanotolle erityisesti näiden Kela-korvauksia korottamalla. Painottamalla korotukset ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin olisi mahdollista saada hyvä vaikuttavuus kohtuullisilla kustannuksilla.

Vuonna 2014 Kela-korvaukset kattoivat hammashoidon kustannuksista 31 %. Vuonna 2019 korvausosuus oli enää 14 %. Kela-korvausten leikkaaminen suun terveydenhuollossa on näkynyt suoraan myös käyntimäärissä. Vuosien 2013–2019 välillä korvattavat käynnit vähenivät peräti 573 000:lla.

– Kaikki Kelan kautta korvaamatta jääneistä suun terveydenhuollon käynneistä ei ole siirtynyt julkiselle, joten hoitovelka on päässyt kasvamaan osaltaan Kela-korvausten romahduksen takia. Korvausten leikkaukset ovat vaikeuttaneet eniten pienituloisten mahdollisuuksia käyttää yksityisiä palveluja, ja heidän kohdallaan käynnit ovatkin vähentyneet eniten, toteaa HALIn terveyspalvelujen johtaja Hanna-Maija Kause.

Hallituksen lupaaman hoitotakuun kiristämisen tueksi tarvitaan ennakoivia toimia

Huhtikuisesta hallituksen kehysriihestä tiedotettiin, että tavoitteena on antaa hallituksen esitys hoitotakuusta vuoden 2021 aikana. Hoitotakuulla kiireettömän hoidon määräaikojen tiukennettaisiin perusterveydenhuollossa seitsemään päivään nykyisestä kolmesta kuukaudesta. Suun terveydenhuollossa tiukennettaisiin hoitoon pääsyn määräaikaa kolmeen kuukauteen nykyisestä kuudesta kuukaudesta. Muutosten olisi tarkoitus astua voimaan vuonna 2023.

Hyvinvointiala HALI ry pitää hoitotakuun tiukentamista tärkeänä askeleena kansalaisten hoitoon pääsyn varmistamiseksi. On selvää, että hoitotakuun edellyttämiin aikoihin ei päästä ilman yksityisen sektorin hyödyntämistä. Välineitä yksityisen hyödyntämiseen on olemassa. Kela-korvauksia esimerkiksi väliaikaisesti korottamalla ja suuntaamalla ennaltaehkäiseviin toimiin voitaisiin saada vaikuttavuutta ja parantaa saatavuutta suun terveydenhuoltoon.

– Hyvinvointiala HALI ry esittää, että Kela-korvauksia tulisi kohdentaa vaikuttavuuden ja saatavuuden parantamiseksi. Vaikuttavuus tarkoittaa esimerkiksi säännöllisyyttä, ennaltaehkäisyä, iensairauksien hoitoa ja kestäviä materiaalivalintoja. Mahdollinen lisärahoitus voitaisiin kohdentaa ensisijaisesti suun perustutkimukseen ja suuhygienistikäynteihin ja painottaa esimerkiksi siten, että kestävämpi keraamipaikka valikoituisi useammin muovipaikan sijasta, Kause toteaa.

Myös palvelusetelit ovat hyvä väline hoitoon pääsyn nopeuttamisessa. On kuitenkin tärkeää kiinnittää huomioita syihin, minkä takia esimerkiksi suun palvelusetelin käyttö on paikoitellen jäänyt vähäiselle käytölle.

– Asiakkaan kannalta palvelusetelin saamisen ja palveluntuottajan valinnan tulee olla vaivatonta. Palveluntuottajan näkökulmasta taas on olennaista, että tietojärjestelmät tukevat asiakaslähtöistä palvelua. Tällä hetkellä moni palveluntuottaja jää ulkopuolelle, sillä käytännöt ovat liian jäykkiä, sanoo HALI ry:n suun terveydenhuolto -taustaryhmän puheenjohtaja Tuomas Polttila.

Hyvinvointiala HALI ry tähdentää, että ennaltaehkäisevään hoitoon kutsuminen – silloinkin, kun oireita ei ole – on ensisijaista suun terveydenhuollossa. Suun ongelmat voivat kehittyä huomaamatta vakaviksikin. Kun ihminen itse ottaa yhteyttä ja haluaa ajan, voi olla jo kiire.

– Pitää muistaa, että itse asiassa kolme kuukauttakin on hyvin pitkä aika odottaa hoitoon pääsyä. On toki hyvä, jos edes siihen päästäisiin. HALI ry onkin ehdottanut suun terveydenhuollon hoitotakuuksi yhtä kuukautta. Edes kolmen kuukauden tavoitteeseen pääsyyn tarvitaan kuitenkin aktiivisia toimia ja mieluiten mahdollisimman pian, Kause muistuttaa.

Lisätietoja:

Hanna-Maija Kause, johtaja, terveyspalvelut, hanna-maija.kause@hyvinvointiala.fi / p. 050 566 7949

Tuomas Polttila, HALI ry:n suun terveydenhuolto -taustaryhmän puheenjohtaja ja Mehiläisen johtava hammaslääkäri, tuomas.polttila@mehilainen.fi / p. 0400 877 020

THL: COVID-19-epidemian vaikutukset hyvinvointiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen Asiantuntija-arvio, kevät 2021; https://www.julkari.fi/handle/10024/142536