Hyvinvointiala HALI ry vaatii muutoksia sote-esitykseen, jotta suomalaisten palvelut voidaan turvata.

Eduskunnassa käydään tänään tiistaina keskustelu hallituksen sote-esityksen haasteista. Hyvinvointiala HALI ry. painottaa, että esityksessä on yhä useita korjattavia asioita.

− Perustuslakivaliokunta mahdollisti sen, että sosiaali- ja terveysvaliokunnalla on nyt paikka korjata esityksen ongelmat. Nyt käsittelyssä on koko uudistuksen ydin, sen tavoitteet: paranevatko sote-palvelut niin, että ikääntyvän väestön Suomessa kaikki saavat tarvitsemaansa hoitoa ja hoivaa? Jos uudistus menee tällaisenaan läpi, vastaus on, että eivät parane, sanoo HALIn sotesta vastaava johtaja Eveliina Vigelius.

− Ilman korjauksia sote-esitys sen sijaan vain heikentäisi palveluja. Siksi siihen on saatava muutokset, hän jatkaa.

Suuri ja monimutkainen ongelma esityksessä on ”riittävän” oman tuotannon vaatimus. Sen mukaan hyvinvointialueen pitäisi aina tuottaa itse osa palveluistaan, eikä se siten voisi hyödyntää täysimääräisesti yritysten ja järjestöjen apua. Hallitus on perustellut riittävän oman tuotannon vaatimusta sillä, että perustuslaki edellyttää sitä.

− Perustuslakivaliokunnan lausunto osoittaa, että näin ei ole. Sen sijaan perustuslakivaliokunta painotti lausunnossaan, että riittävistä palveluista on huolehdittava. Jos yritysten ja järjestöjen hyödyntämistä rajataan, juuri tähän edellytykseen on vaikea vastata. Sote-valiokunnan on poistettava riittävän oman tuotannon vaatimus esityksestä ja huolehdittava, että yksityisen ja julkisen toimivat kumppanuudet saavat jatkua, Vigelius vetoaa.

Myös erikoissairaanhoidon virkalääkärivaatimus sekä alihankinnan rajoittaminen on jätettävä esityksestä. Sote-esityksessä erikoissairaanhoidon keskeisiä päätöksiä saisi tehdä vain julkisen palveluksessa oleva virkalääkäri. Perustuslakivaliokunta katsoi, että yksityisellä työskentelevien lääkäreiden työpanosta ei ole tarvetta rajata tällä tavoin ulkopuolelle.

− Virkalääkärivaatimus hankaloittaisi erikoissairaanhoidon sujuvuutta, eikä sitä siksi saa kirjata lakiin. Lisäksi alihankinnan rajoittaminen vesittäisi hyvin toimivan käytännön: Nykyisin monet sote-ammattilaiset työskentelevät ammatinharjoittajina isomman yrityksen sisällä. Sote-esityksessä tällaista alihankintaa julkisissa palveluissa rajataan mielivaltaisesti. Miksi esityksen fokus tuntuu olevan yritysten ja järjestöjen toiminnan rajoittamisessa eikä ihmisten palveluissa? Vigelius kysyy.

− Sote-uudistuksella on massiivinen vaikutus tulevaisuuden Suomeen. Väestömme ikääntyy samalla, kun veronmaksajien määrä vähenee. Tällainen uudistus pitää valmistella todella huolella, ei kiireellä, Vigelius päättää.