Hyvinvointiala HALI ry, SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry ja Kuntaliitto luovuttivat tänään perjantaina Ateneumissa järjestetyssä tilaisuudessa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle yhteisen kannanoton. Järjestöt vaativat, että tuleviin sote-lakeihin kirjataan vihdoinkin järjestöjen työn hyödyntämisen mahdollistavat perusrakenteet.

– HALI:n, SOSTE:n ja Kuntaliiton mukaan jokaisen maakunnan on tunnistettava ja kartoitettava alueensa järjestöt ja niiden tekemä työ. Sen lisäksi jokaisen maakunnan on nimettävä vastuutaho järjestöyhteistyölle ja perustettava virallinen yhteistyöelin maakunnan ja järjestöjen yhteistyölle. Maakuntien on huolehdittava myös siitä, että asukkaat saavat palveluohjauksen yhteydessä tietoa alueen ja asiakkaan kotikunnan järjestölähtöisestä toiminnasta. Myös toimivat yhteiset rakenteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi on varmistettava, kertaa HALI:n toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas kannanoton tavoitteita.

SOSTE:n mukaan on tärkeää varmistua siitä, että järjestöjen ääni kuuluu nyt kun uudistusta tehdään.

– Sote-alan järjestöjen mittaamattoman arvokas työ ei saa jäädä sote-uudistuksessa muiden teemojen jalkoihin tai jossakin myöhemmässä vaiheessa päätettäväksi. Kun esimerkiksi järjestämislakia nyt kirjoitetaan, tietyt perusasiat järjestöjen roolista on kirjattava siihen. Muuten järjestöjen tuottamaa hyvinvoinnin hyötyä on vaikea saada aidoksi osaksi sote-uudistusta, sanoo SOSTE:n pääsihteeri Vertti Kiukas.

Sosiaali- ja terveysalan tuhansissa järjestöissä tehdään korvaamatonta työtä suomalaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Järjestölähtöistä toimintaa on esimerkiksi vertaistuki, vapaaehtoistoiminta, edunvalvonta ja tiedottaminen sekä ennalta ehkäisevä tuki.

– Sote-uudistuksen yhteydessä puhutaan usein vain palveluista ja palvelutuotannosta. Vaikka osa sote-alan järjestöistä tuottaa myös palveluja, järjestölähtöistä toimintaa ei saa unohtaa sote-uudistuksen kokonaisuudessa. Järjestöjen tekemä työ on nivottava tiiviiksi osaksi sote-uudistuksessa päätettäviä rakenteita, jotta järjestöjen tuki ja apu saadaan järjestelmällisesti lähelle asukkaita, linjaa Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen.

Kannanotto on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

Lisätietoja:

Ulla-Maija Rajakangas, toimitusjohtaja, Hyvinvointiala HALI ry
ulla-maija.rajakangas@hyvinvointiala.fi, p. 040 037 4164

Vertti Kiukas, pääsihteeri, SOSTE
vertti.kiukas@soste.fi, p. 040 592 4287

Tarja Myllärinen, johtaja, sosiaali- ja terveysasiat, Kuntaliitto
tarja.myllarinen@kuntaliitto.fi, p. 09 771 2006