Äkkiseltään voi tuntua hyvältä ajatukselta, että kunta rajoittaa palvelusetelillä palveluita tuottavien yritysten hintoja asettamalla palvelusetelille kattohinnan. Tällainen ajattelu on yleistynyt viime vuosina. Karhunpalvelus tehdään siinä, että samalla rajataan esimerkiksi erityistä pedagogiikkaa tarjoavat tai luontopainotteiset päiväkodit pois tarjonnasta. Myös yritysrakenne muuttuu kattohinnoittelun myötä isoja yrityksiä suosivaksi.

-Vanhemmat arvostavat tulotasostaan riippumatta sitä, että he voivat valita lapselleen heidän tarpeitaan vastaavan päiväkodin. Usein päiväkoti halutaan valita myös läheltä kotia tai työpaikkaa. Palvelusetelin hintakatto toimii tätä ajattelua vastaan. Kenen etua se palvelee, jos päivähoito yksipuolistetaan yhteen muottiin niin, että tilaa yksilölliselle palvelulle ja innovaatioille jää vähemmän? Ei ainakaan palveluita käyttävien perheiden, sanoo Pilke Päiväkotien toimitusjohtaja Minna Martikainen.

Hyvinvointiala HALI ry:n asiantuntijan mukaan yksityisesti tuotettu päivähoito säästää merkittävästi tavallisten veronmaksajien euroja.

– Erityisesti kasvukeskuksissa palvelusetelin hintakaton käyttö on epätarkoituksenmukaista, sillä niissä on runsaasti erilaista tarjontaa perheiden käytettäväksi ja hintakilpailu on kova. Hintakatolla on enemmän negatiivisia kuin positiivisia vaikutuksia, sanoo Aino Närkki, johtava elinkeinoasiantuntija HALIsta.

Useimmat suurimmat kaupungit Suomessa ovat ottaneet tai ottamassa käyttöön palvelusetelin päivähoitopalveluiden järjestämiseksi. Palvelusetelistä hyötyvät sekä perheet että kunnat. Myös Helsinki miettii parhaillaan palvelusetelin käyttöönottoa.

Yksityisen päivähoidon laatu on korkealla tasolla Suomessa

Helsinki on selvittänyt varhaiskasvatuksen laatua kattavalla asiakastyytyväisyyskyselyllä. Asiakkaat arvioivat pääkaupungin varhaiskasvatuspalveluiden laadun korkeaksi. Suomenkielisen yksityisen päivähoidon kokonaistyytyväisyys sai arvosanan 6,5 ja kunnallisen 6,3 asteikon korkeimman luvun ollessa 7.

Myönteisinä asioina perheet näkevät henkilökunnan ammattimaisuuden ja lapsen yksilöllisen tukemisen. Kehitettävää on esimerkiksi tiedonsaannin parantamisessa lapsen tutustumisjaksolla ja työvoiman vaihtuvuuden vähentämisessä.

– Helsingin tulos heijastelee tilannetta myös muilla alueilla. Perheet arvostavat yksityisen päivähoidon laatua ja joustavuutta koko maassa, Närkki sanoo.

Lisätiedot:

Minna Martikainen, toimitusjohtaja, Pilke Päiväkodit, p. 044 521 2159

Aino Närkki, johtava asiantuntija, Hyvinvointiala HALI ry, p. 0400 436438