Hyvinvointipalveluiden tulevaisuus keskusteluttaa, ja syystä. Olemme Suomessa tottuneet toimiviin julkisiin hyvinvointipalveluihin. Nyt olemme kuitenkin tienristeyksessä. Väki ikääntyy, työvoimasta on pula, eikä julkinen palveluverkko yksin ole enää pitkään kyennyt vastaamaan nykytarpeisiin. Koko järjestelmän uudistuspaine on kova. Vielä on mahdollisuus valita hyvinvoinnin polku. 

Jokaisella on oikeus hyvään hoitoon ja hoivaan – myös tulevaisuudessa. Viime viikkojen keskustelu on horjuttanut kansalaisten uskoa siihen. Kaikki tuottajat tarvitaan ikääntyvässä Suomessa töihin, jotta hyvinvointipalvelut turvataan. Sekä asiakkaan että järjestäjän on pystyttävä vertailemaan palveluja laadun ja kustannusten perusteella. Miten onnistumme tässä? HALIn toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas kysyy.

Työ tarvitsee enemmän tekijöitä

Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa nykyisestä puolesta miljoonasta 800 000:een vuoteen 2030 mennessä. Tällöin myös hoito- ja hoivapalveluiden tarve kasvaa merkittävästi. Samanaikaisesti noin 40 prosenttia julkisen sektorin sote-henkilöstöstä eläköityy. Tämä tarkoittaa noin 90 000 työntekijän siirtymistä eläkkeelle. Työntekijäpula uhkaa erityisesti ikääntyvien palveluita. Jos mitoitusta nostetaan, tarvitaan noin 4 000 – 5 000 uutta hoitoalan ammattilaista. Tulevalla vaalikaudella on aloitettava korjausliike. Edessä ei ole helppoja ratkaisuja.

Hyvä vertailtavuus takaa paremman palvelun

Suomeen on luotava tietojärjestelmä, jolla yksityisiä ja julkisia palveluntuottajia voidaan vertailla keskenään. Järjestelmän avulla palveluita etsivä asiakas tai hänen läheisensä löytää valintansa tueksi riittävästi tietoa palveluntuottajista ja niiden palveluista. Järjestelmää hyödyntävät myös palveluiden järjestäjät tehdessään päätöksiä osto- ja asiakassetelipalveluiden hyödyntämisestä. Päätöksenteon tulee pohjautua avoimeen tietoon ja tuloksiin, toteaa Rajakangas.

Kaikki tuottajat töihin

Suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon suurimpia ongelmia ovat palvelujen heikko saatavuus ja tuottavuus sekä eriarvoisuus. Ongelmien takana on esimerkiksi raha- ja henkilökuntapulaa, hankintaosaamisen sekä valvonnan puutteet. Näiden pahenevien ongelmien ratkaisemiseksi sotea on väännetty kohta 15 vuotta – edelleen tuloksetta. Ikääntyvä Suomi ei silti pysähdy. Tarvitsemme kaikki tuottajat töihin. Tuottajien välinen kilpailu kannustaa niitä palveluiden saatavuuden, laadun ja vaikuttavuuden parantamiseen.

Lue Hyvinvointiala HALI ry:n ratkaisut hyvinvoivaan Suomeen.

Seuraa HALIn vaalistartin live-streamia

HALI järjestää puolueiden soteosaajien vaalipaneelikeskustelun huomenna 13.2.2019 kello 15.00 alkaen. Ratkaisuja hyvinvoivan Suomen puolesta ovat pohtimassa neljän suurimman puolueen hyvinvoinnin kärkiosaajat: perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko, kansanedustaja Sari Sarkomaa, eduskunnan varapuhemies Tuula Haatainen, ja kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto. Tilaisuuden ja keskustelun juontaa toimittaja Marja Sannikka.

Keskustele: #hyvinvointi #vaalit2019

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas, puh. 0400 37 4164

Vaikuttajaviestinnän asiantuntija, Lauri Koponen, puh. 0405233563