Kunnat eivät noudata lakia laskiessaan vanhusten tehostetun palveluasumisen odotusaikaa, käy ilmi Hyvinvointiala HALI ry:n selvityksestä. Yli puolet tarkastelluista kunnista tai kuntayhtymistä aloittaa laskennan vasta palvelupäätöksestä, vaikka odotusajan laskeminen pitäisi aloittaa asian vireilletulosta. HALI on huolissaan vanhusten oikeuksien toteutumisesta. Poikkeavat laskutavat vähentävät asiakkaiden mahdollisuutta ymmärtää ja vaatia oikeuksiaan.

HALI selvitti 29 kunnasta tai kuntayhtymästä tietoja vanhusten tehostetun palveluasumisen odotusajoista. Lain mukaan paikkaa pitää tarjota viimeistään kolmen kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. Lähes 52 prosenttia vastanneista ilmoitti laskevansa odotusajan myönteisestä palvelupäätöksestä, ei lain edellyttämästä hakemuksen jättämispäivästä.

− Kunnat aloittavat jonotusajan laskemisen väärästä ajankohdasta, jotta pystyvät näyttämään, että tehostetun palveluasumisen paikka järjestyy kolmen kuukauden sisällä. Odotusaikaan ei kuitenkaan lasketa mukaan sitä aikaa, joka kestää prosessin aloittamisessa tai palvelutarpeen arvioinnissa, HALIn johtaja Arja Laitinen sanoo.

Kunnat käyttävät mitä erikoisempia laskentatapoja kaunistellakseen tilastoja.

− Esimerkiksi Rovaniemellä viikonloppuja ei lasketa mukaan odotusaikaan. Tampereella sen sijaan aloitetaan odotusajan laskenta alusta, jos asiakas kieltäytyy tarjotusta paikasta. Kaikkein hauraimman väestön asiat ovat huonolla tolalla, kun epäselvät käytänteet vähentävät asiakkaiden mahdollisuutta ymmärtää ja vaatia oikeuksiaan, Laitinen sanoo.

Yli 17 prosenttia selvitykseen vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä ei ilmoittanut tarkasteluhetkellä lakisääteistä tehostetun palveluasumisen odotusaikaa verkkosivuilla, vaikka laki tätä edellyttää.

− Poikkeavat raportointitavat ovat vakava ongelma, sillä iäkkäillä henkilöillä tai heidän läheisillään pitää olla aito mahdollisuus tiedon löytämiseen. Nyt kun sote-uudistusta tehdään, hyvinvointialueiden pitää kiinnittää huomiota yhtenäisten ja luotettavien tilastointimenetelmien luontiin, Laitinen päättää.

HALI ry lähetti joulukuussa 2021 tietopyynnön yhteensä 29 kunnalle tai kuntayhtymälle. Lähetetyt tietopyynnöt kattavat yhteensä 80 kunnan alueen. Tiedot odotusajoista pyydettiin puolivuosittain vuosilta 2019, 2020 ja 2021.

Lisätietoja:

Selvityksen taustatiedot ja tulokset