HALI ja ERTO saavuttivat neuvottelutuloksen sosiaalialan järjestöjä koskevasta työehtosopimuksesta 30.4.2020. Neuvottelutulos hyväksyttiin HALIssa 5.5. ja ERTOssa tänään.

Neuvottelutulos on yleisen linjan mukainen. Palkankorotukset 25 kuukauden sopimuskaudella ovat yhteensä 3,3 %, eli 1.9.2020 toteutettava yleiskorotus 1,3 %, sekä 1.9.2021 toteutettavat yleiskorotus 1,2 % ja paikallinen erä 0,8 %. Taulukkopalkkoihin tehdään vastaavat korotukset.

Yleisen linjan mukaisesti työaika lyheni ns. kilpailukykysopimuksessa sovitun työajan pidennyksen poistolla. Työehtosopimuksen mukainen työaika on jälleen 7 tuntia 30 minuuttia vuorokaudessa ja 37,5 tuntia viikossa 1.5.2020 alkaen. Työnantaja tekee muutokset työaikajärjestelmään ja työaikasuunnitelmiin takautuvasti tunti tunnista ja minuutti minuutista työpaikan työaikajärjestelmään sopivalla tavalla. Takautuvasta muutoksesta ei muodostu ylityötä.

Työajan lyhentämisen vastineeksi sovittiin useista erilaisista työaikajoustoista. Lisäksi sovittiin muutoksia, joilla yhteensovitetaan työelämää ja perhe-elämää.

Valitettavaa oli, että tällä sopimuskierroksella täysin paikallisesti sovittavaan palkkaratkaisuun ei ollut valmiutta. Järjestöjen heikentyvät talous- ja työllistämisnäkymät asettavat poikkeuksellisia haasteita palkankorotusten toteuttamiselle joissain järjestöissä.

– STEA:n avustusvarat pienentyvät, ja koronapandemia aiheuttaa vakavan talouskriisin yhteiskuntaamme. Taloudellinen tilanne heikentää myös sosiaalialan järjestöjen työllistämismahdollisuuksia dramaattisesti, johtava lakimies Anna Kallaskari kuvaa toimialan tilannetta.

Neuvottelutulos on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.

Uusi työehtosopimus valmistuu lähikuukausina. Päivitämme järjestöjen palkkausjärjestelmää koskevat sivut – siten, että korotusohjeet ovat hyvissä ajoin käytettävissä ennen 1.9.2020 toteutettavaa ensimmäistä palkankorotusta.