Lääkäreiden etävastaanottojen suosio on moninkertaistunut koronakriisin aikana. Erityisesti edulliset ja nopeasti saatavilla olevat chat-pohjaiset digivastaanotot ovat löytäneet runsaasti uusia käyttäjiä. Esimerkiksi maaliskuussa pelkästään kolmella suurimmalla yksityisellä terveyspalvelutuottajalla oli lähes 150 000 lääkärin digivastaanottoa. Tammi-huhtikuussa digivastaanottojen määrä oli yhteensä lähes 350 000.

Digivastaanotoille hakeudutaan muutenkin, kuin koronavirusepäilyjen takia. Digivastaanotoilla käytiin muiden kuin koronaepäilyjen vuoksi huhtikuussa yli kaksi kertaa enemmän kuin tammikuussa.

Etuna joustavuus ja edullisuus

– Digivastaanotoille ei tarvitse matkustaa ja vapaa aika löytyy minuuteissa, kun lääkäri kulkee älypuhelimessa mukana, kertoo Hyvinvointiala HALIn talous- ja veroasiantuntija Joel Kuuva.

Digivastaanotot ovat jatkossa entistäkin edullisempia, kun Kela-korvaus otettiin käyttöön toukokuun alusta. Lääkärin digivastaanotolle pääsee jatkossa usein alle 30 euron hintaan Kela-korvauksen jälkeen.

Alkuvuoden kasvu huimaa

Digivastaanottojen määrä kasvoi tammi-huhtikuussa 163 prosenttia. Huhtikuussa tehtiin 25 409 digivastaanottoa COVID-19-tautiepäilyn takia ja 88 025 muista syistä. Erottelu koronaepäilyjen ja muiden sairauksien hoidon välillä voidaan tehdä vain huhtikuun osalta. Tammi-maaliskuussa COVID-19 -tilastointi ei ollut riittävän tarkkaa kaikilla palvelutuottajilla.

Yli miljoona digivastaanottoa vuonna 2020?

– Mikäli loppuvuonna tehtäisiin keskimäärin 90 000 lääkärin digivastaanottoa kuukaudessa, koko vuoden saldo olisi yli miljoona vastaanottoa. Tämä olisi jopa viidennes terveyskeskusten kiireettömistä lääkäreiden vastaanotoista vuonna 2018, toteaa Kuuva.

 

Kuvio 1. Kolmen suurimman terveyspalvelutuottajan chat-pohjaisten lääkärin digivastaanottojen määrät alkuvuonna 2020

Chat-pohjaisia digivastaanottoja tarjoaa merkittävissä määrin viisi yksityistä palveluntuottajaa. Kahden toimijan suoritemäärät puuttuvat edellä mainituista tilastoista. Ennalta varattavia, videovälitteisiä etävastaanottoja tarjoaa merkittävästi useampi palveluntuottaja.