Neuvotteluosapuolet ovat saavuttaneet yleisen linjan mukaisen neuvottelutuloksen Työterveyslaitosta koskevasta työehtosopimuksesta 14.5.2020. Osapuolten hallintojen on vielä hyväksyttävä neuvottelutulos.

Osapuolet sopivat yleisen linjan mukaisista palkankorotuksista. 24 kuukauden sopimuskauden aikana palkankorotukset ovat yhteensä 3,2 %. Ensimmäisenä vuonna palkkoja korotetaan 1,3 %:n yleiskorotuksella. Toisena vuonna palkkoja korotetaan 1,1 %:n yleiskorotuksella ja 0,8 %:n paikallisella erällä. Työaikaa lyhennetään kikytunteja vastaten vuoden 2021 alusta lukien. Lisäksi sovittiin useista joustoista työaikajärjestelyihin sekä muutoksia luottamusmiesorganisaatioon.

Työterveyslaitosta koskevaa työehtosopimusta neuvottelevat Hyvinvointiala HALI, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote.