Hyvinvointiala HALI ry vaatii hallituksen budjettiriiheltä tukea suomalaisten terveyteen ja jaksamiseen korona-aikana. Sote-alan yritykset ja järjestöt pitää HALIn mielestä valjastaa entistä tehokkaammin helpottamaan poikkeusaikana syntynyttä hoitovelkaa ja muita ihmisten kokemia hyvinvointihaasteita.

HALI esittää, että kotitalousvähennyksen piiriin otettaisiin lisää sote-palveluja.

− Hallituksen esitys kotitalousvähennyksen laajentamisesta kaksivuotisella kokeilulla on erinomainen. Nyt olisi lisäksi mietittävä, miten kotitalousvähennystä voisi hyödyntää vielä lisää terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Esitämme, että vähennys tulisi laajentaa koskemaan myös kotona tehtävää lääkinnällistä kuntoutusta sekä sosiaalihuollon palveluja, kuten perhetyötä, koulunkäynnin tukea ja neuropsykiatrista valmennusta, sanoo HALIn toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.

Koronapandemia ei ole kohdellut ihmisiä tasa-arvoisesti. HALI korostaa, että yhteiskunnan tukea terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen on nyt kohdennettava heikoimmassa asemassa oleville. Esimerkiksi neuropsykologisesti oireilevien koululaisten perheissä tuen tarve voi olla nyt todella suuri.

− Kotitalousvähennyksen piiriin olisi otettava myös etäyhteyksin toteutettavat palvelut, joilla tavoitetaan tehokkaasti apua tarvitsevia ja jotka tuovat joustavuutta perheiden arkeen. Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden lisäksi kotitalousvähennyksellä olisi tuettava myös etäyhteyksin toteutettavan kuntoutuksen ja hoivan saatavuutta.

Heikoimmassa asemassa olevia autettaisiin myös purkamalla tehokkaasti julkisten sote-palveluiden jonoja, jotka koronan seurauksena ovat räjähtäneet käsiin. Pitkiin jonoihin ei tarvitse tyytyä. HALI vaatii budjettiriiheltä toimia sen eteen, että jonojen purkamisen avuksi otettaisiin palveluja tarjoavat yritykset ja järjestöt. Kotitalousvähennyksen laajentamisen lisäksi tällainen keino olisi korotettu Kela-korvaus niille, jotka tarvitsevat lääkärin, hammaslääkärin tai suuhygienistin palveluita.

− Yhdenkään potilaan ei pitäisi joutua jonottamaan terveyspalveluihin vain siksi, että yksityisiä ei haluta hyödyntää. Lapsiperheiden tuen saamista ei saa pitkittää sillä, ettei julkisen jonoille tarjota vaihtoehtoja. Koronan kurittama Suomi tarvitsee kaikkia sote-resurssejamme nyt kipeämmin kuin koskaan − se pitää hallituksessa nähdä, Rajakangas päättää.