Kunnat ovat viime viikkoina kertoneet julkisuudessa, että valtio ei ole lupauksistaan huolimatta korvannut heille kuluvan vuoden koronakuluja täysmääräisesti. Yksityisillä sote-palveluntuottajilla on sama tilanne. Vuoden 2020 osalta yksityisille maksetut eurot ovat kattaneet vain pienen osan riskiasiakkaiden ja työntekijöiden suojaamisesta aiheutuneista kuluista.

Kunnat ostavat ison osan sote-palveluistaan yksityisiltä: esimerkiksi sosiaalipalveluissa ostopalveluita ja palvelusetelipalveluita tuottavien yritysten ja järjestöjen osuus on noin 38 prosenttia. Viime vuonna kunnat saivat valtiolta mittavat noin 3 miljardin euron koronakorvaukset. Korvauksia ei kuitenkaan jyvitetty verorahoitteista palvelua tuottaville yksityisille palveluntarjoajille. Hyvinvointiala HALI ry vaatii, että suojamateriaalien ja muiden taudin leviämisen ehkäisemiseen liittyvien kustannusten osalta korvaukset on jaettava tasapuolisesti kunnan omien yksiköiden ja yksityisten palveluntuottajien kesken.

HALIn jäseniltään saamien tietojen mukaan vain osa kunnista ja kuntayhtymistä on maksanut heille korvauksia suojavarusteista ja -aineista vuoden 2020 osalta. Korvaustasot ovat olleet noin kolmasosan todellisista kustannuksista. Vuoden 2021 osalta kunnat ja kuntayhtymät eivät ole maksaneet korvauksia lainkaan marginaalisia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Koronaan liittyvät kustannukset eivät ole olleet tiedossa sillä hetkellä, kun sopimus kunnan kanssa on tehty, eikä niitä siksi ole osattu ottaa huomioon. Pitkään jatkuneet ylimääräiset kustannukset ovat aiheuttaneet hoivatoimijoille kassavirtaongelmia, ja talouden kiristymistä äärimmilleen.

Suomessa on pandemian jäljiltä huolestuttavan suuri hoitovelka kiinni kurottavaksi. Jo tästä syystä yksityisten yritysten ja järjestöjen toimintaedellytykset tulee turvata. Tehostetussa asumispalvelussa ja kotiin vietävissä palveluissa puolestaan työntekijöiden saatavuus on heikentynyt arjen palveluiden toimivuutta uhkaavalle tasolle. Sote-palveluiden tuottamiseen tarvitaan nyt ja myös koronan jälkeen kaikki toimijat, sekä julkiset että yksityiset.

Valtioneuvosto valmistelee parhaillaan asetusta sote-sektorin vuoden 2021 covid-19-kustannusten valtionavustuksesta. Hyvinvointiala HALI ry ehdottaa, että ministeriö velvoittaa asetuksella kunnat maksamaan koronakorvaukset ostopalvelu- ja palvelusetelituottajille.

Lue lausunto