Hyvinvointiala HALI ry pitää hyvänä, että hallitus on päättänyt tiukentaa perusterveydenhuollon hoitotakuuta kolmesta kuukaudesta viikkoon. On kuitenkin pidettävä huolta, että hyvinvointialueilla on riittävät velvoitteet pitää siitä kiinni.

− On hyvä tavoite, että ihmiset pääsisivät hoitoon seitsemän päivän kuluessa. Näin vaivat eivät pääse pitkittymään ja pahenemaan. On kuitenkin tärkeää, että tulevilla hyvinvointialueilla on riittävän vahva velvoite myös noudattaa hoitotakuuta. Nyt riittävää velvoitetta ei lausuntokierrokselle lähteneessä lakiluonnoksessa ole, sanoo HALIn terveyspalvelujohtaja Hanna-Maija Kause.

Sama ongelma on Kausen mukaan ollut jo nykyisessä hoitotakuussa: asiakkaalla ei ole käytännössä ollut oikeutta hoitoon, jos aikoja ei ole.

− Kunnille ei koidu juurikaan seurauksia siitä, jos hoitoon pääsy venyy. Ne eivät ole myöskään noudattaneet velvoitetta tarjota palveluseteliä tai muuta ostopalvelua asiakkaalle, jolle kunta itse ei pysty tarjoamaan hoitoa takuuajan puitteissa. Jatkossa lääkäriin pitää päästä viikossa, jos hoitotakuu niin lupaa, Kause jatkaa.

Jos hoitotakuu olisi nyt viikko, sen ulkopuolella olisi yli 23 000 ihmistä. Lisäksi on oletettavaa, että koronan pahentaman hoitovelan takia hoitoon pääsyä kuvaavien tilastojen ulkopuolella on ihmisiä, jotka eivät pääse edes jonoon.

− On tärkeää, että yhtä aikaa hoitotakuun tiukentamisen kanssa tehdään nopeita toimia, jotta hoitohenkilökuntaa on riittävästi. Työvoiman saatavuus on sosiaali- ja terveysalalla tulevien vuosien kaikkein kriittisin kysymys, joka liittyy olennaisella tavalla myös hoitotakuun toteuttamiseen, Kause toteaa.

HALI kritisoi hallituksen esitystä myös siitä, että hoitotakuu koskisi jatkossa pienempää määrää palveluita kuin nykyisin. Esimerkiksi hoito- tai kuntoutussuunnitelmaan kirjattu hoito olisi rajattu takuun ulkopuolelle.

Lisäksi suun terveydenhuollon nykyisestä kuudesta kuukaudesta jatkossa kolmeen kuukauteen kiristyvä hoitotakuu on edelleen liian pitkä. Suun terveyden hoitovelka on jo nyt todella valtava. HALIn näkemys onkin, että suun terveydenhuollossa hoitotakuu tulisi tiukentaa yhteen kuukauteen.

− Hoitoon pääsyn nopeuttaminen on erinomainen tavoite. Lakia säädettäessä on kuitenkin huolehdittava, että ihmisten pääsy palveluihin todellisuudessa paranee ja että asiakas myös pääsee hoitoon luvatussa ajassa, Kause päättää.