Parlamentaarinen työryhmä teki tärkeän linjauksen, että Kela-korvaukseen ja -kuntoutukseen ei pidä tehdä radikaaleja muutoksia, kun sote-uudistus on kesken. Hallitus on kuitenkin jo päättänyt isoista Kela-korvausten leikkauksista, ja ne pitää HALIn mielestä pikaisesti perua. Ensihoidon Kela-korvatuista matkoista saatiin työryhmältä huolestuttava päätös.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama monikanavarahoituksen purkamista valmisteleva parlamentaarinen työryhmä on saanut raporttinsa valmiiksi. Työryhmän käsittelyssä on ollut muun muassa yksityisen terveydenhuollon Kela-korvausten, Kela-kuntoutuksen ja ensihoidon Kela-korvattujen matkojen tulevaisuus.

− Työryhmä kuuli asiantuntijoiden ja sidosryhmien viestin ja teki selväksi, että Kela-korvauksiin ja Kela-kuntoutukseen ei pidä tehdä muutoksia nyt, kun sote-uudistus on kesken. Tämä on erittäin viisas linjaus työryhmältä. Kela-korvaukset turvaavat omalta tärkeältä osaltaan ihmisten nopeaa hoitoon pääsyä, toteaa Hyvinvointiala HALIn johtaja Hanna-Maija Kause.

Työryhmän raportti ei hänen mukaansa kuitenkaan poista uhkaa Kela-korvausten yltä. Hallitus päätti kevään 2020 kehysriihessä leikata Kela-korvauksista 64 miljoonaa euroa vuodesta 2023 lukien. Tämä tarkoittaisi käytännössä korvausten puolittumista.

− Tätä päätöstä ei pidä viedä eteenpäin vuoden 2023 budjettiin. Terveydenhuollosta ei pidä leikata keskellä pandemian aiheuttamaa hoitovelkaa. Hallituksen on kerrottava ennen aluevaaleja, aikooko se leikata korvauksia vuonna 2023 vai ei, Kause sanoo.

Sen sijaan, että Kela-korvauksiin tehdään leikkauksia, niitä olisi Kausen mukaan nostettava ja kehitettävä, jotta hoitovelkaa saadaan kurottua kiinni. HALI on esittänyt, että Kela-korvauksia hyödynnettäisiin entistä enemmän esimerkiksi mielenterveyspalveluissa ja suun terveydenhuollossa.

Ensihoidosta huolestuttava päätös

Työryhmän linjaus ensihoidon Kela-kuljetuksista on Kausen mukaan huolestuttava palvelujen saatavuuden ja kustannusten hallinnan kannalta. Raportin mukaan ensihoidon matkojen rahoitusvastuu voitaisiin siirtää hyvinvointialueille jo järjestämisvastuun siirtämisen mukana.

− Pieneltä kuulostava muutos olisi uhka niin ensihoidon saatavuudelle kuin ensihoitoyritysten elinkeinolle ja työpaikoille. Muutokselle onkin ehdottomasti taattava riittävät siirtymäajat, ja ensihoidon tilanteesta on tehtävä kattava selvitys, Kause päättää.

Hanna-Maija Kause kirjoittaa monikanavarahoituksesta laajemmin blogissaan.