Hallitus julkaisi tänään tiedotustilaisuudessaan sote-uudistuksen jatkovalmistelun keskeiset linjaukset. Uudistuksen tavoitteet ovat pääosin samat kuin aikaisemmilla hallituksilla. Kustannusten kasvun taittamisen ei ole nykyisen hallituksen tavoitteissa niin selkeästi esillä kuin aikaisempien. Edellinen hallitus puhui kustannuskasvun taittamisesta, tämä hallitus ei. Ministeri Kiurun mukaan kustannuksia hallittaisiin tuottavuutta parantamalla. Hyvä tavoite, mutta keinot puuttuvat vielä.

Palvelutuotanto halutaan pitää ensisijaisesti julkisissa käsissä. Monituottajuuden kirittämisvoimaa ei haluta nähdä. Tähän mennessä monet kunnat ovat hyötyneet ostopalveluiden, palveluseteleiden ja ulkoistusten käytöstä palveluiden paremman saatavuuden, laadun ja kustannustehokkuuden muodossa. Hallitus haluaa ilmeisesti riistää maakunnilta vastaavat mahdollisuudet.

Hallitus linjasi ensimmäistä kertaa myös ostopalvelujen rajoittamisesta. Taustalla on viime hallituskaudella eduskunnan perustuslakivaliokunnassa esiin noussut uhkakuva siitä, että palvelujen perustuslain mukainen saatavuus saattaisi vaarantua, jos laajassa ostopalvelutilanteessa yksityinen palveluntuottaja äkillisesti vetäytyisi markkinoilta.

Nyt ollaan ampumassa kärpästä tykillä ja rajoittamassa ostopalveluiden hyödyntämistä ennen kuin on tarkasti arvioitu, onko uhkakuva edes todellinen. HALI kokosi listan eri syistä päättyneistä ostopalvelu- ja ulkoistustilanteista. Missään niistä – mukaan lukien palveluntuottajan konkurssi – palvelujen saatavuus ei vaarantunut ostopalvelujen taitekohdassa.