HALI katsoo tänään julkistetun hallitusohjelman antavan hyvinvointialueille nykyistä paremmat mahdollisuudet lyhentää hoitojonoja ja saada ikääntyneet heille kuuluvan hoivan piiriin.

”Erityisen iloinen olen siitä, että hallitus selkeästi haluaa hyödyntää sote-alan yritysten ja järjestöjen resurssit ja osaamisen. Tämä on avain siihen, että ihmiset pääsevät nopeammin palveluiden piiriin ja myös saavat tarvitsemansa avun. Hoitojonot ovat tällä hetkellä paikoitellen laittoman pitkiä. Nyt niitä päästään purkamaan muun muassa merkittävällä lisärahalla Kela-korvauksiin”, sanoo HALIn toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajankangas.

Sote-kustannusten nousun hillitseminen edellyttää hyvinvointialueilta kykyä ja halua verrata eri palveluntuottajia. Jotta palveluja voidaan vertailla, tarvitaan julkisten sote-palveluiden omien kustannusten ja kustannusrakenteen avaamista. HALI pitää erinomaisena hallitusohjelman tähän ohjaavaa kirjausta. 

HALI kiittää kirjausta palvelusetelijärjestelmän ja maksusitoumusten kehittämisestä. Hallitusohjelmassa todetaan, että jos asiakas ei saa tarvitsemaansa julkista palvelua hoitotakuuajan sisällä, hänellä on oikeus saada palveluseteli tai maksusitoumus toisen palveluntuottajan tarjoamaan palveluun.

”Tässä kohtaa on syytä painottaa, että palvelusetelin arvon pitää vastata julkisen palvelun kustannusta, jotta se on aidosti vaihtoehto. Tärkeä on myös hallitusohjelman linjaus siitä, että palveluseteliasiakkaalle mahdollistetaan oman rahan käyttö lisäpalveluiden ostamiseen”, toteaa Rajakangas.

HALI pitää järkevänä hallituksen linjausta sote-alan työnjaon selkiyttämisestä ja kelpoisuusehtojen uudelleentarkastelusta. Sote-koulutettujen hoitajien työaika tulisi käyttää enemmän terveydenhuollollisiin tehtäviin ja sallia vanhusten hoivaan nykyistä monipuolisemmista taustoista tulevia ammattilaisia. Tämä on edellytys sille, että hoivapaikkoja saadaan auki ja vanhukset pääsevät ansaitsemansa hoivan piiriin. HALI tervehtii ilolla hallituksen linjausta asiakasturvallisuutta lisäävän teknologian hyödyntämisestä henkilöstömitoituksen laskennassa.

“Murheellinen olen siitä viestistä, jonka hallituksen asettama tuloraja ja kansalaisuuteen vaadittava vuosiansio ulkomaisille osaajille antaa. Suomi kilpailee kymmenien muiden maiden kanssa ulkomaisista osaajista. Olisi tärkeää, että he tietäisivät olevansa perheineen tervetulleita Suomeen”, Rajakangas päättää.