Tuoreen kyselyn mukaan valtaosa hyvinvointialueiden päättäjistä pitää sosiaali- ja terveysalan yrityksiä ja järjestöjä laadukkaiden palvelujen tuottajina. Selvästi suurin osa oli myös sitä mieltä, että oma hyvinvointialue tulee todennäköisesti hyödyntämään yksityisiä palveluntuottajia enemmän kuin alueen kunnat aiemmin.

Tiedot selviävät Hyvinvointiala HALI ry:n Aula Researchilta tilaamasta kyselystä hyvinvointialueiden poliittisille päättäjille ja viranhaltijoille.  

”Erityisen hienoa on, että hyvinvointialueilla yritykset ja järjestöt nähdään innovoijina ja palvelujen kehittäjinä. On tärkeää, että hyvinvointialueet kääntyvät yritysten ja järjestöjen puoleen muulloinkin kuin kiireellisissä palveluhankinnoissa, kun julkinen palveluntuotanto sakkaa. Alueiden kannattaa hyödyntää aktiivisesti yritysten ja järjestöjen tarjoamaa erityisosaamista”, sanoo HALIn sote-palvelujen kehittämisen johtaja Eveliina Vigelius.

Palveluseteliin suhtauduttiin erittäin myönteisesti saatavuuden parantamisen keinona. Vastanneista 81 prosenttia oli samaa mieltä siitä, että palveluseteli on hyvä keino parantaa palvelujen saatavuutta.

Vielä yksimielisempi tulos koskee yksityisten ja julkisten palveluntuottajien samoja sääntöjä. Peräti 94 prosenttia hyvinvointialueiden päättäjistä on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että on tärkeää, että yksityisiä ja julkisia palveluntuottajia koskevat samat säännöt ja valvonta.

”Näiden tietojen pohjalta on hyvä jatkaa yhteistyötä hyvinvointialueiden kanssa. Olisi tärkeää, että alueille rakennettaisiin jatkuvat vuoropuhelun rakenteet, joissa keskustelua yksityisten palveluntuottajien kanssa voidaan käydä. Isommissa foorumeissa alueet voisivat pitää yksityisiä toimijoita jatkuvasti ajan tasalla siitä, mitä ne tavoittelevat, ja millaisiin ongelmiin ratkaisuja etsitään. Toimialakohtaisissa ja kahdenvälisissä keskusteluissa voitaisiin puolestaan kehittää ideoita konkreettisiksi ratkaisuiksi ja yhteistyömalleiksi. Vaikka alueilla on parhaillaan kova kiire, toimivaa kumppanuutta kannattaa rakentaa jo nyt”, Vigelius esittää.

Aula Research toteutti Hyvinvointiala HALI ry:n toimeksiannosta selvityksen, jonka tavoitteena oli selvittää hyvinvointialueiden poliittisten päättäjien ja viranhaltijoiden suhtautumista yksityiseen sosiaali- ja terveyspalvelualaan. Selvitys toteutettiin 17.4-5.5.2023. Vastaajia oli yhteensä 111, joista poliittisia päättäjiä 61 ja viranhaltijoita 50. Vastauksia saatiin kaikilta hyvinvointialueilta. 

Lisätiedot kyselystä: Juha Vekkilä, toimitusjohtaja, Aula Research, puh. 050 352 5335

Kysely hyvinvointialueiden johdolle – tulokset 1.6.2023

kysely-hyvinvointialueiden-johdolle_tulokset-nettisivuille-1-6-2023.pptx, 613 kt, 5.6.2023

pptx