Koronaviruksen (COVID-19) laajeneminen pandemiaksi on johtanut siihen, että maan hallitus totesi eilen yhdessä tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa. Tämän perusteella hallitus antaa valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle tänään. Valmiuslaissa säädetään viranomaisten toimivaltuuksista poikkeusolojen aikana.

Eilen hallitus julkaisi 19 päätöstä ja suositusta, jotka toteutetaan koronavirustilanteen hoitamiseksi. Nämä astuvat voimaan valmiuslain, tartuntatautilain ja muun lainsäädännön mukaisesti.

Poikkeusolot ja niihin liittyvät lainsäädäntömuutokset vaikuttavat kaikkien kansalaisten elämään. Myös yritysten ja yhdistysten toimintaympäristö ja -olosuhteet muuttuvat merkittävästi.

Poikkeusoloissa koko maa lähes pysähtyy. Taloudellinen toimeliaisuus supistuu minimiin. Tämä on valtava haaste koko yhteiskunnalle, myös yksityisen sektorin toimijoille. Poikkeusolojen vaikutukset tuntuvat eri tavalla eri toimialoilla. Esimerkiksi kuntoutusalan, varhaiskasvatuksen ja monien järjestöjen asiakasmäärät ja sitä kautta tulot vähenevät nopeasti.

On tärkeää, että tästä kriisistä selvitään mahdollisimman vähin vaurioin.

On tärkeää, että tästä kriisistä selvitään mahdollisimman vähin vaurioin. Nyt on huolehdittava, että myös yksityisen sektorin toimijoiden toimintaedellytykset ja sitä kautta työpaikat turvataan.

HALI tekee osaltaan kaikkensa, että sote- ja varhaiskasvatusalojen yritysten ja yhdistysten toimintaedellytykset säilyvät nyt ja tulevaisuudessakin. On päivän selvää, että valtiovallalta odotetaan nyt pikaisia toimenpiteitä. Toimenpiteitä, joilla turvataan yritysten ja yhdistysten mahdollisuudet jatkaa toimintaansa ja tärkeää työtään. HALI on yhdessä keskusjärjestönsä EK:n kanssa esittänyt pitkän listan keinoja, joilla poikkeusolojen aiheuttamista haasteista selvitään.

Vielä ei ole tiedossa, missä laajuudessa valmiuslakia sovelletaan. Siitä tiedotamme huomenna.

Olemme saaneet jäsenneuvontaa satoja kysymyksiä, joihin pyrimme vastaamaan parhaamme mukaan.