Vaaleihin on aikaa enää vajaa kolme viikkoa ja kaduilla ei voi olla törmäämättä flaikkujaan tarjoaviin ehdokkaisiin. Ilahduttavasti sote-palvelut tuntuvat myös kiinnostavan niin ehdokkaita kuin äänestäjiäkin. Hyvä niin, koska nykymeno ei voi jatkua.

Moni huokaisi helpotuksesta, kun eduskunta päätti uusista sote-laeista kesällä 2021; nyt ei tarvitse enää jauhaa tästä aiheesta. Ei ihan näin, sillä uudistus oli vain hallinnollinen uudistus. Se, mikä ratkaisee, on se, mitä palveluille tapahtuu. Tämä tehtävä on nyt hyvinvointialueiden hartioilla. Niiden tulee selvittää ja päättää, mikä on paras taho toteuttamaan minkäkin palvelun, jotta terveyskeskukseen pääsee kohtuullisessa ajassa ja vanhukset saavat hoivakotipaikan ilman pitkää odotusta kotona vailla riittävää turvaa.

Mitä yritykset ja järjestöt sitten voivat antaa sote-palveluja tarvitseville ihmisille? Melkein kaikkea samaa, jota julkinenkin taho, tiettyjä erikoissairaanhoidon palveluita lukuun ottamatta. HALI kysyi vastikään Aula Researchin* teettämässä kyselyssä kansalaisten mielipidettä asiaan. Tulokset yllättivät positiivisesti. Peräti 58 % vastaajista suhtautuu positiivisesti siihen, että julkisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa käytettäisiin enemmän yksityisiä palveluntuottajia. Huomionarvoista on, että kysymys ei siis koskenut ylipäätään suhtautumista sote-yrityksiin julkisen palvelun tuottajina, vaan niiden nykyistä suurempaa hyödyntämistä.

Tämän vuoden alusta hyvinvointialueet ovat toimineet sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjinä. Hyvinvointialueet voivat tuottaa palveluja itse tai hyödyntää yksityisiä palveluntuottajia, kuten yrityksiä, ja järjestöjä.

Erityisen suurta suosio oli eläkeläisten keskuudessa. Heistä peräti 67 prosenttia oli esitetyn väittämän kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Voi veikata, että moni hyvään työterveyshuoltoon tottunut on pettynyt jouduttuaan eläkeläisenä joko pitkään julkisen jonoon tai kustantamaan hoidon yksityisellä omasta pussista.

Hyvinvointialueilla on nyt erinomainen hetki päättää, miten tuottaa parhaat palvelut alueidensa asukkaille. Oman alueen palveluntarjoajat, julkiset ja yksityiset, pitäisi laittaa kuvitteelliseen jonoon ja selvittää, mikä on paras minkäkin palvelun tarjoajaksi. Tärkeää on aloittaa selvittämällä omien sote-palveluiden kustannukset ja kustannusrakenne, jolloin vertailu julkisten ja yksityisten tuottajien välillä on mahdollista tehdä.

Juttu on alun perin julkaistu Verkkouutisissa 12.3.2023.

*Aula Research toteutti kyselyn HALIn ja LPYn toimeksiannosta helmikuussa 2023. Kyselyn aineisto vastaa täysi-ikäistä väestöä iän, sukupuolen ja asuinmaakunnan mukaan kiintiöitynä ja siihen vastasi 1140 kansalaista. Tutkimuksen otos kerättiin 8.2 – 13.2.2023 sähköisellä kyselyllä.