Sote-alan työvoimapula on yksi aikamme suurimpia työvoimapoliittisia haasteita ja sen ratkaiseminen vaatii kaikkien keinojen hyödyntämistä. Ennusteiden mukaan sote-ala tarvitsee 200 000 uutta työntekijää vuoteen 2035 mennessä, jos emme pikaisesti ala ajatella ja toimia uudella tavalla.

Yksi keskeinen toimi työvoimapulan helpottamiseksi on houkutella Suomeen kansainvälisiä alan osaajia. Seuraavan hallituksen tulisi helpottaa maahan muuttavien sote-alan ammattilaisten työllistymistä sekä integroitumista. EU:n ulkopuolelta hankittu sote-koulutus on tunnustettava tehokkaammin. Sairaanhoitajiksi kouluttautuneille pitää järjestää näyttökoe, jonka jälkeen he voisivat toimia vähintään lähihoitajina tai koulutuksensa mukaisesti sairaanhoitajina. Lisäksi kielikoulutukseen tulee panostaa ja kielen opiskelu tulee mahdollistaa paremmin töiden ohessa.

Esimerkiksi Diakonissalaitoksen Rinnekodeilla työskentelee Filippiineiltä muuttaneita sairaanhoitajia, joiden tutkintoa ei Suomessa tunnisteta. Lähtömaassaan sairaanhoitajakoulutuksen saaneet hoitajat päätyvät Suomessa suorittamaan oppisopimuksella lähihoitajan tutkintoa, vaikka heidän kliininen osaamisensa riittäisi vaativimpiinkin hoitotehtäviin.

– Nyt Suomeen muuttavat hoitajat joutuvat käymään kohtuuttoman pitkän koulutuksen, jonka päätteeksi he eivät valmistu lähtömaansa koulutusta vastaaviin tehtäviin. Oppisopimuskoulutus on yrityksille aikaa ja resursseja vievä tapa rekrytoida, toteaa Diakonissalaitoksen liiketoimintajohtaja Leila Rutanen.

Työperäisen maahanmuuton haasteiden lisäksi Diakonissalaitoksella on törmätty haasteisiin yksikön johtajien kelpoisuuden hyväksymisprosessissa, joissa yksityisiä ja julkisia toimijoita on kohdeltu eri tavalla.

– Meillä on ollut ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä, joiden valinta yksikön johtajiksi on kaatunut, koska lupaviranomainen ei ole hyväksynyt hakijaa kelpoiseksi tehtävään. Myöhemmin olemme kuulleet, että sama henkilö on työllistynyt vastaavaan tehtävään julkisella puolella, Rutanen jatkaa.

Pätevyysvaatimuksia on järkeistettävä läpi sote-alan. On tärkeää, että kaikkia alan toimijoita kohdellaan yhdenvertaisesti. Olennaista on myös huolehtia, että pätevyysvaatimukset jokaiseen tehtävään on mitoitettu tehtävän vaativuuden mukaan.

Tämä uutinen on osa EK:n liittoviestintäyhteistyötä. Uutista varten on haastateltu Helsingin Diakonissalaitosta.