Suomen hallitus on kertonut valmistelevansa valmiuslain pykälien käyttöönottoa. Yksi käyttöön otettavista pykälistä olisi julkisen terveydenhuollon oikeus tinkiä lain määrittämistä hoitotakuuajoista, eli viivästyttää sairauksien hoitoa koronatilanteen takia. Sama keino oli käytössä vuoden 2020 keväällä, minkä seurauksena hoitojonot ympäri Suomen kasvoivat merkittävästi.

On selvää, että tehohoidon kapasiteetti tulee pandemiatilanteessa turvata. Hoitotakuusta joustamiselle ei kuitenkaan ole tarvetta. Sen sijaan tulee ottaa käyttöön koko suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä. Yksityisillä terveydenhuollon toimijoilla on laaja koko maan kattava verkosto, jonka kautta voidaan tuottaa ostopalveluina julkisen terveydenhuollon palveluita sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon osalta niin palveluseteleillä kuin muutoin hankittuna. Näin kyetään välttämään kasaantuva hoitovelka, jonka terveydelle ja hyvinvoinnille aiheuttamia kustannuksia maksetaan vielä pitkään pandemian jälkeen.

Pandemia on koko Suomea ja kaikkia suomalaisia koskeva poikkeustilanne, jonka hoitaminen on kansakuntamme yhteinen asia. Yksityinen sektori on valmiina tekemään osansa.