Kansainvälistä naistenpäivää vietetään vuosittain 8. maaliskuuta eli jälleen tänään. Naistenpäivänä on tapana keskittää katse naisiin ja tasa-arvoon. Hyvinvointiala HALI ry:n työmarkkinalakimiehen työssä tasa-arvotyö on läsnä vuoden jokaisena päivänä, kun työskentelemme työlainsäädännön ja työehtosopimusten parissa. Ne ovat luonnollisesti keskeisessä roolissa, kun tasa-arvotyötä edistetään työelämässä.

Suomen lainsäädännössä tasa-arvon kannalta merkittävin säädös on laki naisten ja miesten tasa-arvosta eli tutummin tasa-arvolaki. Laki asettaa jokaiselle työnantajalle velvollisuuden edistää työelämässä sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Laki velvoittaa työnantajia esimerkiksi toimimaan siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä. Työnantajan tulee lain mukaan myös helpottaa naisten ja miesten osalta työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista kiinnittämällä huomiota etenkin työjärjestelyihin. Työnantajille on siis asetettu suuri vastuu käytännön tasa-arvotyöstä.

Myös työehtosopimusten pohjalta työpaikoilla tehdään työtä sukupuolten välisen tasa-arvon kannalta. Esimerkkinä tästä on perhevapaiden palkallisuus. Monesti käytännön työelämässä unohtuu, että työsopimuslain perhevapaita koskevassa neljännessä luvussa annetaan työntekijälle pelkästään oikeus saada vapaaksi työstä äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudet. Laki takaa siis oikeuden olla vapaalla työstä, mutta perhevapaan palkallisuudesta se ei sano sanaakaan.

Äitiysvapaan palkallisuudesta on otettu määräykset työehtosopimuksiin. Kaikissa Hyvinvointiala HALI ry:n neuvottelemissa työehtosopimuksissa on sovittu äitiysvapaalle jäävälle työntekijälle äitiysvapaan alusta lukien palkka 72 arkipäivän ajalta. Toki sen saamiselle on asetettu tiettyjä tarkempia edellytyksiä, jotka koskevat lähinnä työsuhteen kestoa.

Äitiysvapaan ajalta maksettava palkka on yhteiskunnallisesti tärkeä keino työnantajille edistää sukupuolten tasa-arvoa. Vanhemmuus pienentää yleensä erityisesti äidin tuloja, joten täysi palkka vanhempainvapaalla tasoittaa taloudellista tilannetta naisten ja miesten välillä. Se, että äidit saavat palkallisesti viettää ensimmäiset lapsen syntymän jälkeiset kuukaudet tuo turvaa työntekijöille muutoksessa, jonka lapsen syntymä saa aikaan.

Työnantajan näkökulmasta voidaan ajatella, että äitiysvapaan palkallinen aika on panostus paitsi yksittäisten perheiden hyvinvointiin myös yhteiseen tasa-arvotyöhön. Tämän työn tunnustaa myös yhteiskunta, sillä työnantajat voivat saada Kansaneläkelaitokselta kertaluonteisen perhevapaakorvauksen naispuolisen työntekijän vanhemmuudesta aiheutuvista kustannuksista.

Työmarkkinalakimiehen silmin työehtosopimusten määräykset äitiysvapaan palkallisuudesta tarkoittavat sitä, että työnantajat tukevat tasa-arvon kehitystä yhteiskunnassa, siis laajemmin kuin pelkästään työpaikan tasolla. Työnantajien katse onkin suunnattu siihen, että myös tulevaisuudessa tehdään vaikuttavaa tasa-arvotyötä. Toiveissa on, että perhevapaauudistus edistää tasa-arvoa Suomessa ja helpottaa perheen ja työn yhdistämistä.

Tasa-arvotyö ei ole Suomessakaan vielä valmis. Naistenpäivän kunniaksi voisimme jokainen miettiä, mitkä ovat ne keinot, joilla me voimme edistää tasa-arvoa yksittäisissä tapauksissa ja yhteiskunnallisissa kehyksissä. Millä tavoin voisimme kantaa kortemme kekoon yhteisten tasa-arvoasioiden puolesta?

Hyvää naistenpäivää!