Sosiaali- ja terveysministeriö antoi tämän vuoden maaliskuussa määräyksen suojavarusteiden käytöstä ympärivuorokautisessa hoivassa. Määräys koski sekä julkisia että yksityisiä hoiva-alan yrityksiä ja järjestöjä. Suomessa on satoja yksityisiä hoiva-alan toimijoita, joista monet ovat pieniä, 1–2 hengen yrityksiä.

Kunnat ostavat hoiva-alan palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta. Ne tuottavat siis julkista palvelua. Tästä huolimatta kunnat kohtelevat omia ja yksityisiä palveluntuottajia eri lailla. Kunnat ovat korvanneet suojavarusteiden hankinnasta aiheutuneet kulut kunnan omille hoivayksiköille, mutta jättäneet yksityiset palveluntuottajat ilman korvauksia.

Hyvinvointiala HALI ry teki lokakuussa jäsenkyselyn, jolla kartoitettiin suojamateriaalien korvaamista julkista palvelua tuottaville yksityisille yrityksille ja järjestöille. Vastauksia saatiin kaikkiaan 206 ja ne koskivat 131 kuntaa. Yhdeksässä vastauksia todettiin, että koronasta aiheutuneet suojamateriaalit on korvattu kokonaan ja 23 vastauksen mukaan suojamateriaalit on korvattu osittain. Korvaus on evätty kokonaan 112 vastauksen mukaan ja 44 jäsentä vastasi, että kunnasta ei ole saatu vastausta tai asia on edelleen kesken.

Maksamatta jääneet korvaukset ovat yli kymmenen miljoonaa euroa. Pienille palveluntuottajille ilman korvauksia jääminen voi tarkoittaa konkurssia.

HALI on vedonnut ministeriöön asian kuntoon saamiseksi

”Paljon puhutaan paikallisten palvelujen suosimisesta koronakriisin keskellä. Tässä tapauksessa kunnat ovat jo ostaneet palvelun, mutta eivät kuitenkaan maksa palveluntarjoajan välttämättömiä kuluja. Monessa pienessä yrityksessä ympäri maan yrittäjät ovat joutuneet turvautumaan pankkilainaan maksaakseen henkilökunnalle palkkaa. Tilanne ei ole kestävä, reiluudesta puhumattakaan”, sanoo hoivasta vastaava johtaja Arja Laitinen, Hyvinvointiala HALI ry:stä.

Valtio on kompensoinut kunnille koronasta aiheutuneita tulonmenetyksiä varsin avokätisesti. ”Kuntien tulee nyt kantaa oma vastuunsa ja korvata suojavarustehankinnat tasapuolisesti kaikille palveluntuottajille, joilta ne ostavat hoivapalvelua. Olemme vedonneet ministeriöön asian kuntoon saamiseksi”, sanoo HALIn toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.