Hyvinvointiala HALI ry ihmettelee Tehyn väitettä, jonka mukaan hoiva-alalla ei ole työvoimapulaa. Tilastot ja ennusteet puhuvat aivan toista. Työvoiman tarve kasvaa sosiaali‐ ja terveyspalvelualalla noin 109 000 henkilön verran vuoteen 2030 mennessä. (Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2015 ennuste). HALIn jäsenten mukaan ainakin lähi- ja sairaanhoitajista on jo nyt huutava pula.

Lähi- ja sairaanhoitajien koulutusmääriä tuleekin merkittävästi lisätä. Sen lisäksi hoiva-avustajien kouluttaminen vapauttaa hoitajia keskittymään koulutustaan vastaavaan hoivatyöhön. Hyvinvointiala HALIn mukaan tämän hetken yksi todellinen haaste hoiva-alalla on se, että koulutettujen sote-alan työntekijöiden työaikaa kuluu muuhun kuin varsinaiseen koulutusta vastaavaan hoito- ja hoivatyöhön.

– Hoiva-avustajien kouluttaminen on yksi keino yrittää ratkaista työvoimapulaa. Hoiva-avustajat voivat auttaa muun muassa asukkaiden peseytymisessä, ruokailussa, ulkoilussa sekä muussa viriketoiminnassa. Näin hoitajien aikaa vapautuu työhön, johon heidät on koulutettu. Hoiva-avustajien kouluttaminen on Esperi Carelta nopea ja konkreettinen tapa ratkaista asiaa ja samalla antaa mahdollisuus avustajille jatkaa kouluttautumistaan oppisopimuksella lähihoitajiksi. Outoa on, että Tehy vastustaa tätäkin, sanoo Hyvinvointiala HALI ry:n toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.

HALI on JHL:n kanssa samaa mieltä siitä, että hoiva-avustajille on varmasti tilaa myös tulevaisuudessa, vaikka koulutetumpi hoitohenkilöstö muodostaakin hyvän hoivatyön selkärangan myös tulevaisuudessa.

– On hienoa, että yritykset miettivät ja tarjoavat aktiivisesti ratkaisuja työvoiman saatavuusongelmaan. Työvoiman saatavuus tulee jatkossa olemaan yhteinen haaste sekä yksityisille että julkisille alan toimijoille, sanoo Rajakangas.