Ensihoitopalvelualan 1.2.2018 voimaan tulleessa työehtosopimuksessa sovittiin, että työntekijöiden 31.3.2019 voimassa olevia henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.4.2019 lukien 1,8 %.

1,8 %:n korotus palkkaan tulee kaikille ensihoitopalvelualan työehtosopimuksen piirissä oleville työntekijöille. Palkkataulukot nousevat 1.4.2019 ja samasta ajankohdasta lukien työntekijöiden sovitut henkilökohtaiset palkat nousevat samalla prosentilla.

Työntekijän palkka voi ensihoitopalvelualan työehtosopimuksen mukaan muodostua palkkaryhmän vähimmäispalkasta, mahdollisesta tehtäväkohtaisesta erityistekijälisästä (esimerkiksi esimiesvastuu, kielitaito, vastuu lääkehuollosta tai kalustosta) sekä henkilökohtaisesta palkanosasta. 1,8 %:n korotus lasketaan työntekijän kokonaiskuukausipalkasta kaikkine palkanosineen ja korotus kohdistuu jokaiseen palkanosaan.

Yleiskorotus 1,8 %:a tulee myös niille työntekijöille, joiden palkka on sovittu korkeammaksi kuin työehtosopimuksen mukaan maksettava vähimmäispalkka. Myös tuntipalkkaisen palkkaa tulee korottaa 1,8 %:lla 1.4.2019 lukien.

Ensihoitopalvelualalla noudatetaan samaa luottamusmiessopimusta kuin terveyspalvelualalla. Henkilöstön edustajien korvauksiin ei tule korotusta vaan luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvaukset pysyvät samoina kuin ne ovat olleet 1.4.2018 alkaen.

Ensihoitopalvelualan työehtosopimus ja palkkataulukot löytyvät kokonaisuudessaan täältä.