HALI järjesti elokuussa yritysvierailun OK!Akatemian 10-vuotisseminaariin osallistuville Mehiläisen hoivakoti Villa Andanteen Espoossa. Noin kymmenhenkinen joukko sai tutustua kolmituntisen vierailun aikana hoivakodin arkeen ja keskustella hoivakodin asukkaiden ja työntekijöiden kanssa palveluasumisen arkeen liittyvistä kysymyksistä.

Vierailijajoukko oli taustoiltaan hyvin erilaisista organisaatioista, kuten yliopisto- ja korkeakoulumaailmasta ja ministeriöstä. Myös toisen asteen koulutus sekä opinto-ohjaajien valtakunnallinen jäsenjärjestö oli vierailussa edustettuna. Useimmat pääsivät ensimmäistä kertaa tutustumaan hoivakodin arkeen käytännön tasolla.

Yksi osallistujista kuvasi vierailun jälkeen järjestetyssä purkutilaisuudessa vierailun antia pysäyttäväksi ja ajatuksia herättäväksi kokemukseksi. Vastoin ennakko-odotuksia, vierailukohteessa ei hänen mukaansa ollut kiire vaan kaikki pysähtyivät rauhassa kohtaamaan toinen toisensa. Osallistujat kokivatkin erityisen tärkeäksi henkilökohtaisen kohtaamisen taidot, joita työntekijöiltä ja esimiehiltä vaaditaan ja pitivät tärkeinä, että näitä taitoja ja niiden hallitsemista vahvistettaisiin entisestään hoiva-alan koulutuksissa.