Hyvinvointialan liiton keskeinen vaatimus sote-uudistuksessa on ollut saada tasapuoliset kilpailuedellytykset yksityiselle ja julkiselle hyvinvointipalveluiden elinkeinotoiminnalle. Liitto pitää tärkeänä, että valinnanvapautta viedään eteenpäin hallituksen aikaisempien linjausten pohjalta, jotta hyvinvointipalveluiden saatavuus voidaan turvata kaikille suomalaisille. Valinnanvapauden edistäminen on osa ihmisen itsemääräämisoikeutta, kuten valiokuntakin toteaa.

− Kilpailusta on hyötyä vain, jos se on reilua. Keino päästä mahdollisimman lähelle kilpailuneutraliteettia on asettaa julkisen ja yksityisen tuottajan toimintaympäristö samanlaiseksi, sanoo Hyvinvointialan liiton toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.

Perustuslakivaliokunnan mukaan julkisten sote-palveluiden yhtiöittäminen on perustuslain vastainen. Valiokunnan mukaan valinnanvapauden laajentamisessa ei sinänsä ole huomautettavaa.

Nyt on ratkaisevan tärkeää turvata reilu kilpailu muilla kuin yhtiöittämisen keinoin.

− Lakiin mahdollisesti kirjattavat kirjanpidon eriyttäminen ja kustannusten raportointi olisivat kannatettavia. Ne eivät kuitenkaan takaa ilman riittäviä sanktioita tavoiteltua lopputulosta. Toiminnan rahoituksen, palveluille asetettavien vaatimusten, julkisuuskäytäntöjen ja verokohtelun on oltava samat sekä julkiselle että yksityiselle toiminnalle, sanoo Rajakangas.

Hyvinvointialan liitto muistuttaa sote -uudistuksen keskeisistä tavoitteista: peruspalveluiden vahvistaminen, hallinnon keskittäminen ja tuotannon tehostaminen. Näin varmistetaan riittävät resurssit erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ja paljon tukea tarvitsevien palveluihin. Asiakkaille tärkeää on palvelujen saatavuus ja laatu, ei tuottajan organisoitumisen tapa.

− Näyttäisi siltä, että kaikki poliittiset ryhmät ovat sitoutuneet valinnanvapauslainsäädännön maaliin viemiseen. Hyvinvointialan liitto kannustaa huolelliseen mutta ripeään jatkovalmisteluun. Siirtymäsäännökset eivät saa tarpeettomasti pitkittää lakien voimaantuloa.

Lisätietoja:
Ulla-Maija Rajakangas, toimitusjohtaja, Hyvinvointialan liitto, p. 0400 374 164, ulla-maija.rajakangas@www.hyvinvointiala.fi
Hanna-Kaisa Järvi, yhteiskuntasuhdejohtaja, Hyvinvointialan liitto, p. 040 754 7728, hanna-kaisa.jarvi@www.hyvinvointiala.fi