Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kuntaranking 2017 tutkimuksen tulokset julkistettiin 9.2. seitsemällä paikkakunnalla. Sosiaali- ja terveysalan yrityksiä ei useinkaan tarkastella elinkeinopoliittisesta ja yrittäjyyden näkökulmasta. Työvoimaintensiivinen hyvinvointiala tarjoaa kuitenkin runsaasti työpaikkoja myös pienillä paikkakunnilla. Alan työpaikat ovat pysyviä ja tarjoavat urakehitysmahdollisuuksia erityisesti nuorille ja tuovat elinvoimaa kuntaan.

Sosiaali- ja terveystoimen hallinto tulee siirtymään Sote-uudistuksen myötä 18 maakuntaan. Palveluntuottajakaarti laajenee, kun yrityksille ja järjestöille avautuu nykyistä paremmat mahdollisuudet käynnistää toimintaansa. Monipuolinen palveluntuottajakunta parantaa palvelujen saatavuutta.

Alue- ja sote-uudistuksen edetessä ilmassa on pelkoa kunnan elinvoiman puolesta. Kunnissa yritysten eteen tehtävä työ on entistäkin tärkeämpää. Sosiaali- ja terveysalan yritysten tarpeiden huomioiminen esimerkiksi kaavoituksessa, alueellisessa kehittämistyössä ja kuntien strategioissa on ajankohtaista myös tulevaisuudessa. Kuntaranking -selvitys kertoo, että kunnan elinvoimaa voidaan parantaa yritysyhteistyötä kehittämällä.

Kuntaranking -tutkimuksen tulokset 2017

EK on selvittänyt seutukuntien yritysilmastoa säännönmukaisesti vuodesta 2011 lähtien. Tuoreen selvityksen mukaan Suomen kärkialueita yrittäjyyden näkökulmasta ovat Seinäjoen, Turun ja Hämeenlinnan seudut. Tampere säilytti edellisvuoden tilansa sijoittuen sijalle 7.

Kuntien hyvää yritysilmastoa edistetään mm. arvioimalla huolellisesti päätösten yritysvaikutuksia, ottamalla yrityksiä mukaan kuntapalveluiden tuottamiseen ja edistämällä yritysten tasapuolista ja yrittäjäystävällistä kohtelua – toimialasta, koosta tai elinkaaren vaiheesta riippumatta.

Yritykset tarvitsevat tontteja, työntekijöitä ja infraa. Kunta -ranking 2017 selvityksen mukaan Tampereen alueen yritysjohtajat arvioivat alueen suhteellisen vakaaksi ja ennustettavaksi toimintaympäristöksi. Kriteereinä olivat mm. yritysten mahdollisuus osallistua julkiseen palvelutuotantoon, yritysten tasapuolinen kohtelu, yritysvaikutusarviointien hyödyntäminen ja lupaprosessien sujuvuus.

Markkinoille on tulossa lisää sote-yhtiöitä

Hallitus lähetti viime viikolla lausuntokierrokselle sote-uudistukseen kiinteästi liittyvän valinnanvapaus-lakiehdotuksen. Lakiehdotuksessa eräänä keskustelua herättävänä teemana on kysymys markkinoilla tapahtuvan julkisen palvelun yhtiöittämisestä. Taustalla on tavoite toimijoiden yhdenvertaisesta kohtelusta.

Yhtiöittämisvelvoite on kirjattu pari vuotta sitten voimaan tulleeseen kuntalakiin. Yhtiöittämispäätös ei ole poliittinen päätös vaan juridinen kysymys. EU-lainsäädäntö edellyttää, että valtiontuet tulee kohdistaa toimijoille kilpailuneutraalilla tavalla. Hyvinvointialan liiton näkemyksen mukaan lainsäädännön tavoitteena ei voi lähtökohtaisesti olla minkään tuottajatahon suojeleminen.

Tampere kehittää hyvinvointipalveluitaan

Tampereen kuntaranking -tilaisuudessa puhunut Pihlajalinna Oyj:n toimitusjohtaja ja Hyvinvointialan liiton hallituksen jäsen Aarne Aktan painottaa sitä, että tulevaisuudessa julkisen ja yksityisen työnjako tulee muuttumaan. Sote-uudistus tähtää kustannusten hillintään ja on toivottavaa, että kokonaiskakku ei nykyisestä merkittävästi kasva.

– Tästä lähtee liikkeelle muutosten sarja ja varmaa tietoa yksityiskohdista kenelläkään ei vielä ole, mutta on tärkeää, että liikkeelle lähdetään. Hyvä asia on, että muutoksiin reagointi paranee, toteaa Aktan.

Aktan korostaa, että kaupungin tulee olla mahdollistava tekijä ja kitkan poistaja. Tampereen seudun on oltava muuttovoittaja. Käytännössä tämä tarkoittaa huomion kiinnittämistä hyvinvointipalveluihin, kouluihin ja liikenteen järjestämiseen.

Lisätiedot:

Johtava asiantuntija, elinkeinoasiat, Aino Närkki, p. 0400 436438, aino.narkki@www.hyvinvointiala.fi