Työntekijä voi olla osittaisella hoitovapaalla siihen saakka, kunnes lapsen 2. luokka päättyy. Kela voi tukea osittaisella hoitovapaalla olevaa työntekijää joustavalla hoitorahalla ja osittaisella hoitorahalla.

Alle 3-vuotiaan lapsen isä tai äiti voi saada joustavaa hoitorahaa (160,80 €/kk tai 241,19 €/kk), jos hän tekee töitä viikoittain keskimäärin enintään 30 tuntia tai enintään 80 % normaalista kokopäivätyön työajasta.

Kela voi maksaa osittaista hoitorahaa 1. ja 2. luokalla olevan lapsen vanhemmalle. Osittaisen hoitorahan edellytyksenä on, että keskimääräinen viikoittainen työaika on lapsen hoidon vuoksi enintään 30 tuntia viikossa. Osittaisen hoitorahan määrä on 96,89 €/kk.

Kaikilla Hyvinvointialan liiton sopimusaloilla kuukausipalkkaisten kokoaikatyöntekijöiden työaika pidentyy 30 minuutilla viikossa uusien työehtosopimusten tullessa voimaan 1.2.2017. Osa-aikaisten kuukausipalkkaisten työntekijöiden työaikaa pidennetään osa-aikaisen työajan suhteessa täyteen työaikaan. Esimerkiksi 30 h/vko tekevän työntekijän työaika pidentyy sosiaalipalvelualan yleistyöajassa ja jaksotyöajassa näin ollen 23 minuuttia viikossa.

Kela on ohjeistanut, että työajan pidennyksellä voi olla vaikutusta hoitorahan määrään, mikäli se toteutetaan viikoittaista työaikaa pidentämällä. Jos viikoittainen työaika pidentyy yli 30 tuntiin, hoitorahan voi menettää.

Työnantaja ei voi yksipuolisesti alentaa työntekijän palkkaa 1.2.2017. Asiasta voidaan kuitenkin sopia työajan pidentämisen vaihtoehtona. Hyvinvointialan liitto suosittelee, että työnantaja sopii yhdessä työntekijän kanssa työajan säilymisestä ennallaan eli suhteellisen työajan lyhennyksestä ja vastaavasta palkan alentamisesta siten, että työntekijä on jatkossakin varmasti oikeutettu palkan alentamista suurempaan Kelan myöntämään etuuteen. Näin työntekijälle ei synny riskiä Kelan etuuden menettämisestä.

Esimerkiksi sosiaalipalvelualalla 2000 euron kuukausipalkalla sopiminen vaikuttaisi kuukausipalkkaan seuraavasti.

Työaikaosuus 31.1.2017 asti:                              30 t/38,3333 t = 0,7826 x 2000 € = 1565,20 €/kk

Työaikaosuus 1.2.2017 alkaen:                          30 t/38,8333 t = 0,7725 x 2000 € = 1545,00 €/kk

Vastaava periaate soveltuu myös muihin Hyvinvointialan liiton työehtosopimusaloihin, mutta suhdeluvut ovat hieman erilaiset riippuen kyseisen työehtosopimuksen mukaisesta täydestä työajasta työaikamuodoittain.