Hyvinvointialan liitto on juuri vastaanottanut pääkaupunkiseudun päiväkotien varhaiskasvattajien (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) julkisen ja yksityisen puolen ilmoituksen poliittisesta mielenilmauksesta keskiviikkona 25.4. klo 12-18. Ilmoituksen ovat jättäneet työntekijäliitot JHL, Tehy, Jyty ja Super ja Talentia.

Hyvinvointialan liitto pahoittelee työntekijäliittojen tapaa pyrkiä vaikuttamaan varhaiskasvatuslain valmisteluun. Ilmoitus poliittisesta mielenilmauksesta tulee liian lyhyellä varoitusajalla. Sijaiskärsijöiksi joutuvat lapset ja perheet. Päiväkotiyrittäjillä ei ole mitään todellista mahdollisuutta edes yrittää järjestää korvaavia ratkaisuja lasten hoitoa varten. Miksi sijaiskärsijöiksi laitetaan juuri ne, joiden asioita on yhdessä yritetty parantaa?

Hyvinvointialan liitto on pyrkinyt vaikuttamaan varhaiskasvatuslakiin eikä ole tyytyväinen sen kaikista tämän hetkisistä linjauksista. Liitto on myös huolissaan ammattitaitoisen henkilöstön riittävyydestä, jos kelpoisuusehtoja kiristetään lakiluonnoksessa nyt esitetyllä tavalla vuoteen 2030 mennessä.

Hyvinvointialan liitto haluaa pitää kiinni moniammatillisesta työkulttuurista. Päiväkodeissa tarvitaan myös tulevaisuudessa yliopistopohjaisia opettajia, ammattikorkeakoulupohjaisia sosionomeja, lastenhoitajia sekä muuta henkilökuntaa. Kelpoisuusehtojen muuttaminen ei saa johtaa moniammatillisen työkulttuurin häviämiseen tai kaventumiseen. Koulutustaustan rajaus ei tuo lisäarvoa varhaiskasvatukseen esimerkiksi laadussa.

Liitto käy viikonlopun aikana tilanteen tarkasti läpi ja laatii jäsenistölle maanantaiksi ohjeistuksen poliittisen mielenilmauksen aikaisesta toiminnasta. Jo tässä vaiheessa voidaan todeta, että mielenilmaus on varhaiskasvatuslain uudistamiseksi väärä tapa vaikuttaa. Vaikuttamisen kohteena tulisi lähtökohtaisesti olla päättäjät, erityisesti tässä tapauksessa.

Lisätietoja:

Tuomas Mänttäri, työmarkkinajohtaja, Hyvinvointialan liitto, p. 040 571 2330, tuomas.manttari@www.hyvinvointiala.fi