Ei leikkirahaa -kampanja vaatii lastentarhanopettajille parempaa palkkaa. Vaatimuksen ajankohta on sikäli yllättävä, että uudet TES-ratkaisut palkankorotustasoineen on juuri sovittu kaikilla TES-aloilla yleisen linjan puitteissa. Yksityisen sosiaalipalvelualan TES:ssä osa palkankorotusvarasta kohdennettiin vaativuusryhmien vähimmäistasoihin, joten muun muassa lastentarhanopettajien vähimmäispalkat nousevat yleistä korotustasoa enemmän. Kunnan ja yksityissektorin lastentarhanopettajilla on lisäksi muita ammattiryhmiä parempia erityisetuuksia. Nämä ovat viisi ylimääräistä vapaapäivää vuodessa ja erillinen suunnitteluaika, jonka tasoa nostettiin uudessa TES-ratkaisussa.

TES:llä sovitaan vähimmäispalkkataso. Työnantajat voivat maksaa palkkaa yli tämän, palkanmaksuvaran puitteissa, johon vaikuttavat muun muassa ostopalvelusopimusten ja palvelusetelien taso. Ylivoimaiselta pääosaltaan alan kustannukset katetaan julkisista varoista, mikä osaltaan vaikeuttaa alan taloudellista tilannetta.

Yksityisen varhaiskasvatuksen piirissä panostetaan työntekijöiden työtyytyväisyyteen ja viihtyvyyteen paljon. Työtyytyväisyyteen vaikuttavat olennaisesti muutkin asiat kuin maksettu palkka mm. hyvä ja oikeudenmukainen johtaminen ja työntekijöiden mahdollisuus vaikuttaa työaikoihinsa ja työtehtäviensä sisältöön.

Lisätietoja

Tuomas Mänttäri
Työmarkkinajohtaja
Hyvinvointialan liitto
gsm +358 40 5712330
tuomas.manttari@www.hyvinvointiala.fi