Työturvallisuuskeskus on hiljattain käynnistänyt hankkeen sote-alojen työtapaturmien ennaltaehkäisemiseksi. Hankkeen taustalla on sote-alan työtapaturmien määrän kaksinkertaistuminen suhteessa vuodesta 2005 tehtyihin työtunteihin. Samaan aikaan työturvallisuus on Suomessa parantunut lähes kaikilla muilla toimialoilla.

Hankkeessa on mukana Työturvallisuuskeskuksen ja HALIn lisäksi Tapaturmavakuutuskeskus sekä edustajat KT Kuntatyönantajista, SuPerista, Tehystä, JHL:sta, Ammattiliitto Pro:sta sekä Turun yliopistosta. HALIn edustajana toimii työmarkkinalakimies Jukka-Pekka Tyni.

Hankeryhmä etsii erilaisia olemassa olevia työelämäesimerkkejä, ideoita ja käytäntöjä, joita voidaan hyödyntää hankkeessa.

• Onko teidän yrityksessänne tehty jotain sellaista työturvallisuuteen liittyen, minkä haluaisitte jakaa muidenkin kanssa?

• Oletteko saaneet tapaturmien määrän kääntymään laskuun? Olisitteko valmiita jakamaan yrityksenne työturvallisuuteen liittyviä käytänteitä laajemmallekin yleisölle?

• Olisitteko jopa valmiit hankkeen ohella käynnistämään oman sisäisen projektin, johon tulisitte saamaan hankeryhmältä sparrausta työturvallisuuden kehittämiseen sekä medianäkyvyyttä.

Lähetä ideoita, vinkkejä, näkökulmia ja ehdotuksia HALIn työmarkkinalakimies Jukka-Pekka Tynille osoitteeseen jukka-pekka.tyni@hyvinvointiala.fi