Uusi työaikalaki astuu voimaan 1.1.2020. Uuden lain myötä tulee muutoksia myös muun muassa yötyön teettämistä, jaksotyötä ja työaikajoustoja koskeviin määräyksiin. HALIn 12.11. järjestämä striimattu koulutus työaikalain muutoksesta on nyt katsottavissa.

Olemme koonneet sivuillemme lyhyen tiivistelmän toimialan kannalta merkittävimmistä muutoksista. Järjestimme myös suuren suosion saaneen infotilaisuuden työaikalain muutoksesta. Kyseinen tilaisuus taltioitiin ja se on katsottavissa 12.11.2019-12.2.2020 tästä. Palveluun päästäksesi käytä salasanaa: UT6GT9

HALIn neuvottelemat työehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 (yksityinen sosiaalipalveluala ja terveyspalveluala) tai 30.4.2020 (sosiaalialan järjestöt ja ensihoito) saakka. Uudessa työaikalaissa on säädetty siirtymäsäännöksestä, jonka mukaan voimassaolevia työehtosopimuksia noudatetaan sellaisenaan sopimuskauden loppuun saakka. Näin ollen esim. perättäisten yövuorojen enimmäismäärää koskevat lakimuutokset astuvat voimaan vasta sopimuskauden päättymisen jälkeen 1.4.2020 alkaen. Sen sijaan muutokset, joista ei ole aiemmin sovittu, esimerkiksi joustotyöaika, tulevat sovellettavaksi heti 1.1.2020 alkaen.

Muutokset, joista ei ole aiemmin sovittu työehtosopimuksissa (esim. joustotyöaika), tulevat sovellettavaksi heti 1.1.2020 alkaen.