Hyvinvointialan liitto peräänkuuluttaa vahvaa valmisteluotetta valtakunnan ja maakuntien taholta siihen, mikä on moninaisten sote-alan järjestöjen rooli tulevissa uusissa sote- ja maakuntarakenteissa. Liitto suhtautuu erittäin myönteisesti ministeri Saarikon tilaamaan Tuija Braxin selvitystyöhön järjestöjen tulevaisuudesta uusissa sote- ja maakuntarakenteissa sekä sen etenemiseen.

Tuija Brax esitteli selvityksensä väliraporttia 25.5.2018 Hyvinvointialan liiton tilaisuudessa, jonne oli kutsuttu laajasti sosiaali- ja terveysalan järjestöjä.

− Eräs keskeisimmistä asioista, joka tulee ottaa vakavasti, on järjestöjen roolin tunnistaminen. Järjestöjen itsensä on mentävä vaikean asian äärelle ja tunnistettava oman toimintansa mahdollinen markkinalähtöisyys sekä se, millaisessa muodossa se haluaa uusissa rakenteissa olla mukana. Myös maakuntien ja valtionapuviranomaisten on yhtä tärkeää tunnistaa tilanne, painotti Tuija Brax.

Puhtaasti kilpailevilla markkinoilla toimivien palveluntuottajajärjestöjen tilanne on selkeä: pelisäännöt ovat samat kuin kaikilla muillakin markkinapalveluntuottajilla. Muussa järjestötoiminnassa tilanne on epäselvempi ja syystäkin huolestuttavampi: eduskunnassa olevat sote-lait eivät sano asiasta juuri mitään.

− Maakuntien on listattava alueensa järjestötoimijat ja otettava niitä mukaan päätöksentekoon. Näin sen tulee luonnollisesti toimia myös yritysten osalta. Myös erillisten vastuutahojen nimeäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä järjestötyöhön maakunnassa on hyvä ajatus, sanoo asiantuntija Eveliina Vigelius Hyvinvointialan liitosta.

Vigeliuksen mukaan yritysten ja järjestöjen välinen ristiriita korostuu keskustelussa liian usein. On keskityttävä yhteistyömahdollisuuksiin. Kaikkien toimijoiden ja työntekijöiden viimesijainen kohde on palvelua tarvitseva ihminen.

− Esimerkiksi palveluohjauksessa voidaan yhdistää erilaisia palveluntuottajia ja järjestölähtöisiä toimijoita. Toimintoja voidaan myös tuottaa rinnan. Tällöin on vain selvitettävä hyvin mahdolliset kilpailuedut ja niiden pelisäännöt, Vigelius päättää.

Lisätiedot:

Eveliina Vigelius, asiantuntija, elinkeinoasiat, Hyvinvointialan liitto, p. 044 5114411, eveliina.vigelius@hyvinvointiala.fi

Selvityshenkilön väliraporttia koskien: Tuija Brax, selvityshenkilö, Sydänliiton toiminnanjohtaja, p. 050 5113115, tuija.brax@sydanliitto.fi