Hyvinvointiala kokosi sote-alan järjestöjäseniään perjantaina 25.5.2018 Kämpin Kansallissaliin keskustelemaan järjestöjen tulevaisuudesta uusissa sote- ja maakuntarakenteissa. Hallituksen eduskunnassa olevissa esityksissä järjestöjen rooleista on vain lyhyitä mainintoja ilman konkretiaa.

Ministeri Saarikko on kutsunut Sydänliiton pääsihteeri Tuija Braxin tekemään selvitystä asiasta. Hyvinvointiala tukee selvityshenkilö Braxin työtä, ja toivoo sen tuovan konkretiaa järjestöjen roolista päätöksentekoon niin valtion kuin maakuntienkin tasolla.

Järjestöjen rooli tunnistettava

Brax esitteli tilaisuudessa selvityksensä väliraporttia. Hänen mukaan keskeistä on, että kaikki toimijat tunnistavat järjestöjen olemassaolon ja roolin. Järjestön itsensä on mentävä vaikean asian äärelle ja tunnistettava oman toimintansa mahdollinen markkinalähtöisyys sekä se, millaisessa muodossa se haluaa uusissa rakenteissa olla mukana.

Myös maakuntien ja valtionapuviranomaisten on yhtä tärkeää tunnistaa tilanne.

Hyvinvointialan näkemyksen mukaan maakuntien on otettava kaikki toimijat päätöksentekoonsa mukaan, niin järjestöt kuin yrityksetkin.  Myös Braxin esittämä erillisten vastuutahojen nimeäminen hyte- ja järjestötyöhön maakunnassa on hyvä ajatus. Järjestöjen eri taustoilla ja rahoituspohjilla tulee kyetä toimimaan uusissa rakenteissa. Kun rajanveto markkinatoiminnan ja ei-markkinatoiminnan välillä on selkeä, se helpottaa kaikkia. Ei vähiten järjestöjä itseään.