Yksityisen terveydenhuollon Kanta-käyttöönotot etenevät vilkkaasti. Potilastiedon arkistoa käyttää tällä hetkellä jo 7300 yksityisen terveydenhuollon toimijaa 590 pääliittyjän kautta. Sosiaalihuollon Kanta-liittymiset toteutuvat vaiheistetusti. Yksityisten tuottajien ensimmäisten vaiheiden käyttöönottojen käynnistyminen painottuu vuodesta 2019 eteenpäin.

Kanta-palvelut on otettava käyttöön, jos haluaa toimia palveluntuottajana myös palvelujärjestelmäuudistuksen jälkeen. Potilastieto liikkuu järjestäjien, tuottajien ja asiakkaiden välillä Kanta-palvelujen avulla.

THL on koostanut terveyspalvelujen tuottajien liittymisen tueksi ohjeet, jotka helpottavat Kanta-palvelun käyttöönottoa. Ohje sopii erityisesti sellaisille palveluntuottajille, joilla ei ole tai IT-resurssit ovat rajallisia.

Katso THL:n älykuva ”Miten liityn Potilastiedon arkiston käyttäjäksi?”

Käsillä oleva sote-uudistus ja toimintaympäristön muutos aiheuttavat erilaisia vaatimuksia eri tyyppisille toimijoille palvelun tuottamiseksi jatkossa.

Hyvinvointialan liitto on käynnistänyt valmistelun, jonka lopputuloksena syntyy tietoa ja ohjeita jäsenille mm. tarvittavista kansallisista ja maakunnallista integraatioista, muutosten ja muutostarpeiden aikatauluista sekä niistä asioista, mitä yksityisten sote-palvelutuottajien tulee omissa tietojärjestelmäratkaisuissaan ja muissa palvelutuottajan toimintaan liittyvissä vaatimuksissa lähitulevaisuudessa huomioida ja toteuttaa. Kerromme asiasta tarkemmin viimeistään alkusyksystä.

Lisätiedot:

Jarno Talvitie, asiantuntija, elinkeinoasiat, Hyvinvointialan liitto

Joel Kuuva, vero- ja talousasiantuntija, Hyvinvointialan liitto