Suomessa on riittävästi lähi- ja sairaanhoitajia, kun sote-alan henkilöstörakenne korjataan tarkoituksenmukaiseksi.

 

Eduskunta keskustelee keskiviikkona vanhusten hoivan ja terveyspalveluiden tilasta. Hyvinvointiala HALI ry muistuttaa, että alan haasteisiin on ratkaisuja, joihin on vain tartuttava. Yksi keskeisimmistä on, että sote-alan henkilöstöpulaa helpotetaan avaamalla hoivan henkilöstörakennetta.

─ Merkittävin syy henkilöstöpulan taustalla on, että vuosien koulutuksen käyneitä lähi- ja sairaanhoitajia käytetään tehtäviin, joissa heidän koulutuksensa ei ole välttämätön. Tällaisia tehtäviä on ennen kaikkea vanhusten ja vammaisten asumispalveluissa, joissa tehtävä työ on asiakkaiden arjessa auttamista, mukana elämistä ja vain vähän sairaanhoitoa, sanoo HALIn toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.

─ Suomessa on riittävästi lähi- ja sairaanhoitajia, kunhan heidän osaamisensa hyödynnetään siellä, missä sitä todella tarvitaan: perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa, hän jatkaa.

HALI katsoo, että hoivan henkilöstömitoitukseen pitäisi voida laskea myös muita kuin lähi- ja sairaanhoitajia tai muita AMK-koulutettuja sote-ammattilaisia.

─ Usein paras osaaja hoivassa on esimerkiksi hoiva-avustaja, virikeohjaaja tai kodinhoitaja. Vanhuspalvelulaki sallisi jo nyt näiden ammattien laajan hyödyntämisen, mutta valvovan viranomaisen tiukan sääntelyn takia se ei onnistu, Rajakangas huomauttaa.

Henkilöstörakenteen avaamisen lisäksi hoitajapulaa on ratkottava muun muassa helpottamalla kansainvälistä rekrytointia ja hyödyntämällä digitalisaatiota täysmääräisesti.

─ Digiratkaisut pitää laskea myös osaksi henkilöstömitoitusta, Rajakangas sanoo.

Hyvinvointialueilla on hyviä keinoja 

Hyvinvointialueet tarvitsevat kaikki käytettävissä olevat resurssit hyvän hoivan ja hoidon varmistamiseksi. Asiakkaalle ei ole väliä, hoitaako häntä julkinen, yritys vai järjestö, jos laatu on hyvää. Rajakangas muistuttaa, että ulkoistukset ovat tarjonneet kunnille ennustettavuutta, ja ne ovat lyhentäneet hoitojonoja.

─ Ulkoistetuilla terveysasemilla saavutetaan esimerkiksi 2,6 kertaa nopeampi hoitoon pääsy. Suurissa kaupungeissa ulkoistetuilla asemilla hoitoon pääsy on jopa viisi kertaa nopeampaa. Nyt jos koskaan on tärkeää, että hyväksi todetut keinot otetaan käyttöön, Rajakangas sanoo.

 

Lisätietoja: 

Video: HALIn 10 ratkaisua hoitajapulaan  Video: Millaista on hoivakodin arki? 

Opas: Valtuutettu – Sinä olet sote-uudistus