Hyvinvointiala HALI ry:n jäsenmaksu

Hyvinvointiala HALI ry:n jäsenet maksavat liiton vuosikokouksen päätöksen mukaista jäsenmaksua.

Jäsenmaksun määräytymisperusteet ovat vuonna 2019 seuraavat (suluissa vuoden 2018 maksut).

0,083 % palkkasumman alle 500 000 € osalta (0,083 %)
0,078 % palkkasumman 500 000 – 7 500 000 € osalta (0,078 %)
0,072 % palkkasumman 7 500 000 € ylittävältä osalta (0,072 %)

Minimijäsenmaksu on 350 €.

Lisäksi peritään EK:n jäsenmaksu.

Jäsenmaksun tuotoksi vuonna 2019 arvioidaan noin 2 miljoonaa euroa.

EK:n jäsenmaksu 2019 pienille yrityksille (alle 150 työntekijää) on 0,054 % palkkasummasta. Isojen yritysten (yli 150 työntekijää) jäsenmaksu on 0,024 % palkkasummasta ja 0,0225 % jalostusarvosta. Minimijäsenmaksu on 50 €. EK:n jäsenmaksuihin myönnetään kertaluonteisesti 30 %:n alennus vuonna 2019 (muut kuin minimimaksu).

Konsernin emoyhtiönä toimiva yritys, yhdistys tai säätiö, jolla on suoraan määräysvallassaan sosiaali- tai terveysalalla toimivia tytäryhtiöitä, voi kerralla ilmoittaa kaikkien näiden konserniyhtiöiden palkkasummatiedot. Tällöin konsernin liiton jäsenmaksu määräytyy konsernin kokonaispalkkasumman perusteella ja se jyvitetään konsernin eri yhtiöille näiden palkkasummien suhteessa.

Jäsenyhteisön jäsenmaksu voi laskea tai nousta vuonna 2017 vuoden 2016 tasosta kuitenkin enintään 10 %. Tämä sääntö ei koske minimijäsenmaksua eikä tilanteita, joissa jäsenyhteisön toiminta on esimerkiksi yritysjärjestelyn vuoksi merkittävästi laajentunut tai supistunut. Jäsenmaksukysely lähetetään nykyisille jäsenille tammikuun aikana.