Hyvinvointiala HALI ry:n jäsenmaksu

Hyvinvointiala HALI ry:n jäsenet maksavat liiton vuosikokouksen päätöksen mukaista jäsenmaksua.

Jäsenmaksun määräytymisperusteet ovat vuonna 2020 seuraavat (suluissa vuoden 2019 maksut).

0,093% palkkasumman alle 500 000 € osalta (0,083%)
0,088% palkkasumman 500 000 – 7 500 000 € osalta (0,078%)
0,082% palkkasumman 7 500 000 ylittävältä osalta (0,072%)

Minimijäsenmaksu 350 € (350€)

Jäsenmaksun tuotoksi vuonna 2020 arvioidaan noin 2 miljoonaa euroa.

Lisäksi peritään EK:n jäsenmaksu.

EK:n jäsenmaksu 2020 pienille yrityksille (alle 150 työntekijää) on 0,054 % palkkasummasta. Isojen yritysten (yli 150 työntekijää) jäsenmaksu on 0,024 % palkkasummasta ja 0,0225 % jalostusarvosta. Minimijäsenmaksu on 50 €.

Konsernin emoyhtiönä toimiva yritys, yhdistys tai säätiö, jolla on suoraan määräysvallassaan sosiaali- tai terveysalalla toimivia tytäryhtiöitä, voi kerralla ilmoittaa kaikkien näiden konserniyhtiöiden palkkasummatiedot. Tällöin konsernin liiton jäsenmaksu määräytyy konsernin kokonaispalkkasumman perusteella ja se jyvitetään konsernin eri yhtiöille näiden palkkasummien suhteessa.