Hyvinvointiala HALI ry:n jäsenmaksu

Hyvinvointiala HALI ry:n jäsenet maksavat liiton vuosikokouksen päätöksen mukaista jäsenmaksua.

Jäsenmaksun määräytymisperusteet ovat vuonna 2019 seuraavat (suluissa vuoden 2018 maksut).

0,083 % palkkasumman alle 500 000 € osalta (0,083 %)
0,078 % palkkasumman 500 000 – 7 500 000 € osalta (0,078 %)
0,072 % palkkasumman 7 500 000 € ylittävältä osalta (0,072 %)

Minimijäsenmaksu on 350 €.

Lisäksi peritään EK:n jäsenmaksu.

Jäsenmaksun tuotoksi vuonna 2019 arvioidaan noin 2 miljoonaa euroa.

EK:n jäsenmaksu 2019 pienille yrityksille (alle 150 työntekijää) on 0,054 % palkkasummasta. Isojen yritysten (yli 150 työntekijää) jäsenmaksu on 0,024 % palkkasummasta ja 0,0225 % jalostusarvosta. Minimijäsenmaksu on 50 €. EK:n jäsenmaksuihin myönnetään kertaluonteisesti 30 %:n alennus vuonna 2019 (muut kuin minimimaksu).

Konsernin emoyhtiönä toimiva yritys, yhdistys tai säätiö, jolla on suoraan määräysvallassaan sosiaali- tai terveysalalla toimivia tytäryhtiöitä, voi kerralla ilmoittaa kaikkien näiden konserniyhtiöiden palkkasummatiedot. Tällöin konsernin liiton jäsenmaksu määräytyy konsernin kokonaispalkkasumman perusteella ja se jyvitetään konsernin eri yhtiöille näiden palkkasummien suhteessa.