Hyvinvointialan jäsenmaksu

Jäsenen edellisen vuoden palkkasummasta laskettavat jäsenmaksuperusteet vuonna 2018 ovat seuraavat:

  • palkkasumman alle 500 000 € osalta 0,083 %
  • palkkasumman 500 000 – 7 500 000 € osalta  0,078 %
  • palkkasumman 7 500 000 € ylittävältä osalta 0,072 %

Minimijäsenmaksu on 250 €. Lisäksi peritään EK:n jäsenmaksu.

EK:n jäsenmaksu 2018 pienille yrityksille (alle 150 työntekijää) on 0,054 % palkkasummasta. Isojen yritysten (yli 150 työntekijää) jäsenmaksu on 0,024 % palkkasummasta ja 0,0225 % jalostusarvosta. Minimijäsenmaksu on 50 €. EK:n jäsenmaksuihin myönnetään kertaluonteisesti 25 %:n alennus vuonna 2018 (muut kuin minimimaksu).

Konsernin emoyhtiönä toimiva yritys, yhdistys tai säätiö, jolla on suoraan määräysvallassaan sosiaali- tai terveysalalla toimivia tytäryhtiöitä, voi kerralla ilmoittaa kaikkien näiden konserniyhtiöiden palkkasummatiedot. Tällöin konsernin liiton jäsenmaksu määräytyy konsernin kokonaispalkkasumman perusteella ja se jyvitetään konsernin eri yhtiöille näiden palkkasummien suhteessa.

Jäsenyhteisön jäsenmaksu voi laskea tai nousta vuonna 2017 vuoden 2016 tasosta kuitenkin enintään 10 %. Tämä sääntö ei koske minimijäsenmaksua eikä tilanteita, joissa jäsenyhteisön toiminta on esimerkiksi yritysjärjestelyn vuoksi merkittävästi laajentunut tai supistunut. Jäsenmaksukysely lähetetään nykyisille jäsenille tammikuun aikana.