Hyvinvointiala HALI ry:n jäsenmaksu

Hyvinvointiala HALI ry:n jäsenet maksavat liiton vuosikokouksen päätöksen mukaista jäsenmaksua. Jäsenmaksu määräytyy prosentuaalisena osuutena joko jäsenen edeltävän kalenterivuoden aikana maksamien palkkojen yhteissumman perusteella tai jäsenen edeltävän kalenterivuoden liikevaihdon perusteella tai yhdistelmänä edellä mainituista perusteista.

Jäsenmaksun määräytymisperusteet ovat vuonna 2024 seuraavat:

  • 0,093% palkkasumman alle 500 000€ osalta
  • 0,088% palkkasumman 500 000 – 7 500 000€ osalta
  • 0,082% palkkasumman 7 500 000 ylittävältä osalta

Minimijäsenmaksu 350€. Lisäksi peritään EK:n jäsenmaksu.

EK:n jäsenmaksu 2024 pienille yrityksille (alle 150 työntekijää) on 0,054 % palkkasummasta. Isojen yritysten (yli 150 työntekijää) jäsenmaksu on 0,024 % palkkasummasta ja 0,0225 % jalostusarvosta. Minimijäsenmaksu on 50 €. Jos yritys kuuluu useampaan jäsenliittoon, minimimaksu on 25 euroa kunkin liiton osalta.

Konsernin emoyhtiönä toimiva yritys, yhdistys tai säätiö, jolla on suoraan määräysvallassaan sosiaali- tai terveysalalla toimivia tytäryhtiöitä, voi kerralla ilmoittaa kaikkien näiden konserniyhtiöiden palkkasummatiedot. Tällöin konsernin liiton jäsenmaksu määräytyy konsernin kokonaispalkkasumman perusteella ja se jyvitetään konsernin eri yhtiöille näiden palkkasummien suhteessa.