Hyvinvointiala HALI ry:n jäsenmaksu

Hyvinvointiala HALI ry:n jäsenet maksavat liiton vuosikokouksen päätöksen mukaista jäsenmaksua.

Jäsenmaksun määräytymisperusteet ovat vuonna 2022 seuraavat:

  • 0,093% palkkasumman alle 500 000€ osalta
  • 0,088% palkkasumman 500 000 – 7 500 000€ osalta
  • 0,082% palkkasumman 7 500 000 ylittävältä osalta

Minimijäsenmaksu 350€. Lisäksi peritään EK:n jäsenmaksu.

EK:n jäsenmaksu 2022 pienille yrityksille (alle 150 työntekijää) on 0,054 % palkkasummasta. Isojen yritysten (yli 150 työntekijää) jäsenmaksu on 0,024 % palkkasummasta ja 0,0225 % jalostusarvosta. Minimijäsenmaksu on 50 €. Jos yritys kuuluu useampaan jäsenliittoon, minimimaksu on 25 euroa kunkin liiton osalta.

Konsernin emoyhtiönä toimiva yritys, yhdistys tai säätiö, jolla on suoraan määräysvallassaan sosiaali- tai terveysalalla toimivia tytäryhtiöitä, voi kerralla ilmoittaa kaikkien näiden konserniyhtiöiden palkkasummatiedot. Tällöin konsernin liiton jäsenmaksu määräytyy konsernin kokonaispalkkasumman perusteella ja se jyvitetään konsernin eri yhtiöille näiden palkkasummien suhteessa.