Yle uutisoi 15.11.2019 niin kutsuttujen Kuusiokuntien harkitsemasta sote-palveluja varten perustetun yhteisyrityksen osakkeiden myynnistä. Jutun otsikko oli ”Pienet eteläpohjalaiskunnat nettoavat miljoonia myymällä sote-palvelunsa: ’Ei voida enää puhua julkisesta palvelutuotannosta’”.

Muutama ajatus uutisen ympäriltä:

1. Julkisia palveluja ovat kaikki julkisesti järjestetyt ja julkisesti rahoitetut palvelut. Vastuu järjestämisestä ja rahoituksesta on Suomen perustuslain mukaan aina julkisella taholla. Järjestämisvastuuta ei voi myydä tai ulkoistaa

2. Julkiset palvelut voivat kuitenkin olla yksityisesti tuotettuja. Siitä kaikissa sote-palvelujen ulkoistuksissa on kyse. Julkisten palvelujen yksityisestä tuotannosta.

3. Tuleva tilanne, jossa palveluja tuottava yritys on lähes kokonaan yksityisesti omistettu ei poikkea niistä paljon yleisemmistä ulkoistuksista, joissa palvelutuotanto on alun perinkin ulkoistettu kokonaan yksityiselle toimijalle.

4. Sopimukset ovat voimassa riippumatta kuntien ja yhteisyrityksen tai yksityisten palveluntuottajien välisestä kaupoista. Hinnat eivät voi muuttua sopimusten voimassa ollessa.

5. Verorahat on käytettävä tehokkaasti ja tuottavasti, parhaiden mahdollisten palvelujen saamiseksi alueen väestölle. Palvelujen järjestäjä on tästä aina vastuussa. Ei ole itseisarvo, että julkiset palvelut tuotetaan aina julkisomisteisesti.

Ei ole itseisarvo, että julkiset palvelut tuotetaan aina julkisomisteisesti.

Kuten Ähtärin hallintojohtaja Seppo Karjala oikein toteaa: ”Kuntien näkökulmasta ei ole itseisarvo omistaa osakkeita.”

6. Huomion arvoista tässä tapauksessa on, että kunnat ovat alunperinkin toimineet, kuten järjestäjän pitää: etsineet parhaan mahdollisen tuotantotavan ja saaneet palvelut sekä talouden toimimaan.

7. Keskeistä ei siis ole, että kunnat nyt järjestelevät palvelujensa tuotantotapaa uudelleen. Myös tämä kuuluu järjestäjän tehtäviin: etsiä koko ajan muuttuvissa tilanteissa kulloinkin parhaita ratkaisuja. Ei ole syytä epäillä, etteivätkö kunnat olisi harkinneet myyntiä huolellisesti.

8. Myyntivoitto on pelkästään hyvä asia Kuusiokunnille. Myyjät saavat kaupasta korvauksen. Korvaus parantaa tässä tapauksessa kuntien taloustilanteita. Hyvinvoivassa kunnassa kuntalaiset voivat hyvin. Kuntalaisten hyvinvointi on kunnan hallinnon tärkein tehtävä.

Yhtälöstä on vaikea löytää häviäjää.

Lisää ajatuksia julkisten palvelujen ja yksityisen tuotannon suhteesta täällä.