Hyvinvointialan liitto on solminut yhteistyösopimuksen Kansa-Koulu II -hankkeen kanssa. Yhteistyön kautta tuetaan ja halutaan varmistaa yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien tiedon tuottamiseen liittyvien prosessien kehittyminen tulevien vaatimusten ja käynnissä olevien uudistusten mukaisesti. Liitto haluaa varmistaa riittävän yksityisten palveluntuottajien erityispiirteiden huomioimisen hankkeen toteutuksessa ja sisällöissä.

Uusissa palvelurakenteissa toimiminen ja Kanta-palveluihin liittymisen edellytyksenä on, että valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastietomalli ja sosiaalipalvelujen luokitus ovat käytössä sote-organisaatioissa.

Sosiaalihuollon Kanta-palveluiden käyttöönotto ja asiakaskirjalain vaatimusten toteuttaminen ovat yksittäiselle toimijalle merkittävä muutosprosessi. Tämä edellyttää organisaatioiden ja henkilösön tukemista ja ohjausta.

Sosiaalihuollon asiakastietoja käsittelevän henkilöstön osaaminen ja määrämuotoisen kirjaamisen edellyttämä toimintakulttuurin muutos organisaatioissa ovat tärkeimpiä tekijöitä sosiaalihuollon Kanta-palveluiden käyttöönoton ja asiakasasiakirjalain toimeenpanon onnistumisessa.

Kansa-Koulu II -hanke toteuttaa osaltaan Kansa-hankkeen toimeenpanoa. Tavoitteena on, että sosiaalihuollon asiakastietoja kirjattaessa koko Suomessa on yhtenäiset menettelytavat. Näin mahdollistetaan asiakastiedon saatavuus siellä, missä asiakastieto on tarpeen asiakkaan palvelun suunnittelemiseksi tai järjestämiseksi. Yhtenäisten menettelytapojen myötä sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimukset siirtyvät osaksi sosiaalipalvelujen arkea.

Kerromme tarkemmin hankkeesta ja siihen osallistumisesta lähitulevaisuudessa.

Kansa-Koulu -hankkeen kokonaisuuteen voi tutustua hankkeen hallinnoijan Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin verkkosivuilla.