Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien kansalaisten näkemyksiä terveyspalveluista. Otos kerättiin 1.3.-19.3.2017 sähköisen kyselylomakkeen avulla. Kyselyyn vastasi 2045 henkilöä ympäri Suomen. Otos edustaa täysi-ikäiisä mannersuomalaisia iän ja sukupuolen mukaan painotettuna. 95% luottamustasolla kyselyn virhemarginaali on noin 2,5 prosenttiyksikköä kaikki vastaajat-tasolla.

Kansalaisten näkemykset sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta, Aula Reseaerch, 03/2017