Hallitus teki ympärivuorokautisen hoidon osalta 17.6. erillisen linjauksen, jossa ohjeistetaan seuraavasti:

1. Ympärivuorokautista hoitoa tarjoavissa yksiköissä iäkkäille ja muihin riskiryhmiin kuuluville asiakkaille tulee järjestää mahdollisuus turvallisesti tavata läheisiään esimerkiksi ulkona riittävästä suojautumisesta huolehtien, tai järjestämällä erillisiä suojattuja tapaamistiloja.

2. Hallitus suosittelee, että ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköiden asiakastiloihin pääsy rajataan edelleen pääsääntöisesti yksikön henkilökuntaan, koska epidemian leviäminen riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on yhä merkittävä riski.

3. Suositus vierailujen välttämisestä ei koske asiakkaalle välttämätöntä palvelua antavia henkilöitä kuten esimerkiksi kuntoutustyöntekijöitä tai henkilökohtaisia avustajia.

4. Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien asiakkaiden läheisille sekä synnyttäjien tukihenkilöille tulee järjestää mahdollisuus tavata läheistään turvallisin järjestelyin.

Päätös on aina toimipistekohtainen ja sen tekee yksiköstä vastaava henkilö.

HALIn on laatinut esimerkkiohjeet turvalliseen vierailuun ympärivuorokautisessa hoivassa.