Suomen hallitus lievensi 17.6.2020 koronaan liittyviä rajoituksia. Osana tätä, myös vanhusten ympärivuorokautisen hoivan määräyksiä mukautettiin.

Päätöksen hoivakotia koskevista rajoitustoimista, esim. hoivakodin vierailukiellosta, tekee tartuntatautilain §17 mukaan toimintayksikön johtaja/toiminnasta vastaava henkilö. Päätöksiä tehtäessä on noudatettava suhteellisuusperiaatetta, eli oikeasuhtaisuutta kieltojen tarkoituksen saavuttamiseen nähden. Kieltojen tulee mahdollistaa tapauskohtainen harkinta.

Vierailukielto ei saa rajoittaa asiakkaiden oikeutta liikkua. Kiellolla rajoitetaan läheisten ja muiden yksikön ulkopuolisten henkilöiden vapaata pääsyä toimintayksikköön. Toimintayksikön johtajan/toimintayksikön vastuuhenkilön antaman ohjeistuksen ja siihen perustuvien toimintakäytäntöjen tavoitteet eli iäkkäiden ja muiden riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden tartunnalta suojaamisen vuoksi on tärkeää, että ohjeita ja toimintakäytäntöjä noudatetaan yhteisymmärryksessä asukkaiden ja läheisten kanssa.

Hallituksen suositus on, että asiakastiloihin pääsy rajataan edelleen pääsääntöisesti yksikön henkilökuntaan. Suositus ei koske kuntoutustyöntekijöitä eikä henkilökohtaisia avustajia. Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien asiakkaiden läheiselle/läheisille tulee järjestää mahdollisuus tavata läheistään turvallisin järjestelyin.

Turvallisen vierailun esimerkkiohjeet:

• Vierailusta on aina sovittava ennakkoon hoivakodin henkilökunnan kanssa.

• Vierailuja isoimmissa ryhmissä tulisi välttää.

• Vierailut järjestetään ulkona tai tapaamiseen erikseen järjestetyssä tilassa.

• Vierailun aikana asukkaan ja vierailijan välillä on pidettävä kahden metrin turvaväli.
Tämä tarkoittaa, että läheisiä ei voi vielä esimerkiksi halata.

• Turvavälin varmistamiseksi voidaan joutua tekemään erityisjärjestelyjä. Turvaväli voidaan osoittaa esimerkiksi hoivakodin pihalla olevilla merkeillä.

• Vierailijan tulee käyttää suojamaskia vierailun aikana. Kädet on pestävä ennen vierailua ja omien kasvojen alueen koskemista tulee välttää.

• Henkilöstön suojamaskin käytössä noudatetaan STM:n ja THL:n ohjeistusta.

• Vierailulle voi tulla, kunhan vierailija on täysin terve eli hänellä ei ole yhtäkään hengitystieinfektion oiretta.

• Vierailulle ei voi tulla, jos vierailija on karanteenissa ulkomaanmatkan, korona-altistumisen tai koronatartunnan vuoksi.

• Henkilökunnan ohjeita on ehdottomasti noudatettava.

• Hoivakodin sisätiloissa ei voi vielä vierailla. Tai vierailijoiden määrä on rajattu yhteen/asiakas.

Tapauskohtaista harkintaa tulee käyttää. THL:n ylläpitämästä ja päivittämästä korona-kartasta pääset tarkastamaan oman kuntasi tilanteen. Tautitilanne, taudin esiintyvyys tai uudet tautitapaukset antavat aihetta tiukentaa tai höllentää ohjeistuksia.

Ulkomaan matkustamisen osalta päätöksenteossa on hyvä ottaa huomioon Ulkoministeriön ohjeet, jotka päivittyvät korona-tilanteen kehittymisen ja hallituksen tekemien päätösten mukaan.