Eduskunta käsittelee kuluvalla viikolla vuoden 2020 talousarviota. Kotitalousvähennyksen tiukennukset sisältävän pääluokan käsittely on lähipäivinä. Esitystään hallitus perustelee veropohjan tiivistämisellä.

Hyvinvointiala HALI ry on ehdottanut kotitalousvähennyksen laajentamista etenkin ikääntyneiden palveluihin. HALI korostaa, että ensisijaisesti on huomioitava kotitalousvähennyksen laajat kansalaisvaikutukset ja työpaikat. Asia koskettaa noin 430 000 suomalaista ja kotitalousvähennyksen kokonaismäärä on noin 450 miljoonaa euroa. Kyseessä olevia palveluita tuottaa noin 60 000 yritystä, joista yli puolet on elinkeinonharjoittajia tai henkilöyhtiöitä.

Ikääntyneiden yli 75-vuotiaiden kotitalousvähennyksellä voidaan ennaltaehkäistä raskaampien palveluiden tarvetta. Valtion verotuottojen pientä menetystä huomattavasti merkittävämpi seikka ovat säästöt hoivakuluissa. Kotitalousvähennyksellä ostetaan muun muassa kotona pärjäämistä tukevia kotityöpalveluita, hoivaa, digipalveluita ja asuntojen remontointia.

Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikkö on katsonut valtiovarainvaliokunnan verojaostolle antamassaan lausunnossa, että kotitalousvähennys lisää kansalaisten mahdollisuutta kiinnittää huomiota yritysten rekisteröintivelvollisuuteen. Tämä on muuttanut asenteita harmaan talouden ja pimeän työn vastaiseksi. Selvitysyksikkö pitää kotitalousvähennystä eräänä harmaan talouden torjunnan keinona.

Hallitusohjelman mukaan hallituksen on selvitettävä kotitalousvähennyksen rinnalle käyttöön otettava tukijärjestelmä, jossa kotitalousvähennyksen kaltaisesta edusta voisivat hyötyä myös pienituloisemmat. Siis henkilöt, joilla maksettavia veroja on hyvin vähän tai ei juuri ollenkaan. Hallitus on nyt toimeenpanemassa ainoastaan kotitalousvähennyksen vähennysoikeuden rajaukset eikä kyseistä ohjelmaa ole vielä esitetty. Hyvinvointiala HALI ry pitää kehitystä väärän suuntaisena sekä kuluttajien että työpaikkojen kannalta.