Tehostetun asumispalvelun vähimmäismitoituksen lakisääteisyys on vain yksi osa ikääntyneiden palvelujen kokonaisuudistusta. Työtä tehdään parhaillaan myös kotihoidon haasteiden ratkaisemiseksi ja ikääntyneiden palvelujen laatusuosituksen uudistamiseksi. HALI on mukana molemmissa työryhmissä.

Tehostetun hoivan vähimmäismitoituksesta säätäminen irrallaan muusta ikääntyneiden palveluiden kehittämisestä ei ole HALIN mukaan perusteltua. Pahimmillaan lausunnolla olleen lakiesitysluonnoksen mukainen osaoptimointi johtaa heikennyksiin kotihoidossa. Kotihoito on lainsäädännöllisesti ensisijainen ja asiantuntijoiden mukaan huomattavasti kiireellisempi resurssoinnin kohde kuin tehostettu palveluasuminen.

Tehostetun hoivan mitoituksen lakisääteisyys ei etene eduskuntaan vuonna 2019

0,7:n lakisääteistä mitoitusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta annetut lausunnot korostavat lakiesityksen toteuttamisen edellyttävän huomattavasti suurempaa rahoitusta ja hoitajamäärää kuin mitä esitykseen on kirjattu.

Kyse on kunnille tulevista uusista velvoitteista, jotka tulevat kokonaan valtion korvattaviksi. Esityksen mukaan mitoituksen nosto lisäisi valtion menoja 233 miljoonaa euroa vuosittain vuodesta 2023 lähtien. Silloin eletään jo seuraavaa hallituskautta. Kuntaliiton arvion mukaan kyse on vuonna 2023 noin 470 miljoonasta eurosta jos palveluasumisessa asuvien osuus pysyy ennallaan. Jos se kasvaa, kasvavat myös kustannukset. Kuntaliiton mukaan vuosittaiset kustannukset olisivat vuonna 2033 noin 1 210 miljoonaa euroa eli 64 % suuremmat kuin nyt.

Uusien työntekijöiden tarvearviot mitoituksen noston vuoksi vaihtelevat 4000 ja 6000 välillä. Luvuissa ei ole otettu huomioon eläköitymistä eikä pienentyviä ikäluokkia. Työ- ja elinkeinoministeriön ammattibarometrin mukaan hoitajista on jo tällä hetkellä huutava puute koko Suomessa.

Lakiesitysluonnos on parhaillaan lainsäädännön arviointineuvoston käsiteltävänä ja eduskunnan käsittelyyn se ehtii aikaisintaan eduskunnan lomien jälkeen.

Lue HALIn lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 15.11.2019