Kunnan ratkaisu perustuu työmarkkinakierroksen yleisen linjan mukaiseen palkankorotustasoon. 23 kuukauden sopimuskaudella 1.4.2020 – 28.2.2022 palkankorotukset ovat yhteensä 3,04 %.

1.8.2020 on 26 euron, vähintään 1,22 % yleiskorotus ja 1.4.2021 1 % yleiskorotus sekä 0,8 % paikallinen järjestelyerä. Viikoittainen 30 minuutin kiky-työajanpidennys poistuu 31.8.2020 alkaen, mutta eräitä työaikajoustoja tulee sen tilalle. Kikyn poistumisesta näyttää silti syntyvän lisäkustannuksia.

Samojen suuntaviivojen mukaisesti TES-neuvotteluita on pyritty viemään eteenpäin HALIn vielä auki olevilla TES-aloilla, eli sosiaalipalvelualalla (n. 60.000 työntekijää) terveyspalvelualalla (n. 22.000 työntekijää) ja ensihoidossa (n. 1000 työntekijää).

Eteneminen on ollut vaivalloista, koska työntekijäliitot ovat isompien palkankorotusten ohella vaatineet työehtosopimuksiin muista aloista poiketen lukuisia kustannuksia lisääviä tai työehtoja jäykistäviä tekstimuutoksia.

Syntynyt kunta-alan ratkaisu vahvistaa, että yleinen linja raamittaa palkankorotusten tasoa myös hoiva-aloilla. Koronakriisin aiheuttama vakava taloustaantuma vaikeuttaa kovin kuntien ja HALIn toimialojen taloustilannetta. TES-alojen sisällä otetaan huomioon toimialan omat erityiskysymykset.

Sosiaalipalvelualalla tämä tarkoittaa, että osa palkankorotusvarasta kohdennetaan suunnitellusti alimpiin taulukkopalkkoihin ja näin pienennetään palkkaeroa kunnan palkkatasoon verrattuna. Neuvottelut kohdennuksen toteutustavasta jatkuvat.
Terveyspalvelualan neuvotteluita ovat hidastaneen mm. näkemyserot alan palkkausjärjestelmän soveltamisesta.

Ensihoidossa on omat erityiskysymyksensä.

-Nyt on tärkeää, että työntekijäpuoli keskittyy olennaiseen ja koko TES-kierroksen viimeiseksi jääneet HALIn TES-alat saadaan vietyä päätökseen ennen lomia, sanoo HALIn työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri. Neuvotteluajat tulee käyttää tehokkaasti. Neuvottelujen venyminen syksyyn ei parantaisi tilannetta. Tavoitteena on saada ratkaisut sovittua ennen juhannusta.

Vielä avoinna olevien TES-alojen osalta noudatetaan uuden sopimuksen syntymiseen asti vanhan TES:n työehtoja, kuten palkkoja ja työaikoja, ns. jälkivaikutuksen perustella.

Pidämme jäsenistömme ajan tasalla tilanteesta.