Hallitus tukee kuntia yli miljardin euron yleiskatteellisella tuella, mutta ei ohjeista suojautumisesta tai sen kustannusten korvaamisesta mitään. Yksityiset sote-palveluntuottajat uhkaavat joutua taloudelliseen ahdinkoon ilman suojautumiskustannusten korvauksia. Tarvitaan kansallista ohjausta, jotta hallitsematon ja epätasa-arvoinen tilanne kuntien ja kuntayhtymien hyvinvointipalveluissa vältetään.

HALIn jäsenkyselyn ja kahden edellisviikon suojamateriaalien keskihintoihin perustuvan laskelman mukaan COVID-19-suojamateriaalikustannus yksityiselle sote- ja varhaiskasvatussektorille on noin 5 milj. euroa viikossa. Kriisin alusta kustannuksia on syntynyt noin 60 milj. euroa. Suojautumista joudutaan jatkamaan, kunnes rokotekattavuus on riittävällä tasolla.

Suojautumisesta aiheutuva merkittävä kustannuspaine voi pahimmassa tapauksessa vaarantaa asiakasturvallisuuden. Ilman kansallista ohjeistusta kunnat saavat tuottajilta suojautumisesta aiheutuvia lisälaskuja, eikä selvityksiltä ja riidoilta voida silloin välttyä.

– Esimerkiksi ikääntyneiden palveluasumisesta yksityisen sektorin toimijat tuottavat puolet. Kunnallisten hoivakotien suojavarusteet korvataan verovaroista, mutta puolet hoivakotien asukkaista uhkaa jäädä toisen luokan kansalaisiksi. Kansalaisten yhdenvertaisuuden ja palvelutuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi STM:n on laadittava kansalliset periaatteet suojautumisesta maksettaville korvauksille, joita kaikki kunnat ja kuntayhtymät noudattavat, vaatii Hyvinvointiala HALIn elinkeinoasioiden johtaja Ismo Partanen.

 

Kuvio 1. Yksityisen sote- ja varhaiskasvatusalan suojamateriaalikustannukset viikossa