STM:n uusimman ohjeen mukaan koronavirustestiin on päästävä, jos on pienikin epäily mahdollisesta koronavirustartunnasta tai henkilöllä on edes lieviä oireita. Testausmäärät ovat olleet viime viikkojen aikana kaukana ministeriön asettamasta tavoitteesta 7 000 – 10 000 testiä vuorokaudessa. Hyvinvointiala HALI ry vaatii, että kunnat noudattavat viranomaisen ohjetta testauksesta ja pitävät huolen siitä, että testausmahdollisuuksia on tarjolla.

Viime päivinä koronaviruksen testausmäärät ovat olleet jopa huolestuttavan alhaisia jääden alle 2 000 vuorokaudessa. Samaan aikaan palveluntuottajilta saadut viestit kertovat, että altistuneet tai altistuneet oireiset henkilöt eivät pääse testattavaksi.

HALIn mukaan erityisesti hoitohenkilökunnan testaaminen on tärkeää, sillä he työskentelevät päivittäin koronaviruksen riskiryhmään kuuluvien ihmisten kanssa.

Suomessa ikääntyneiden ympärivuorokautisissa asumispalveluissa yksityisellä ja julkisella sektorilla hoidetaan yhteensä noin 50 000 vanhusta. Lisäksi kotihoidonpiirissä on noin 80 000 asiakasta. Muihin riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä on hoivan piirissä yhteensä noin 30 000 henkilöä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru tapasi huhtikuun alussa työmarkkinajärjestöjä. Hän kertoi tuolloin, että on antanut 1.4.2020 valmiuslain nojalla määräyksen, jonka mukaan hoitohenkilöstön testaus on aina järjestettävä. Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa 9.4. antamassaan ohjeistuksessa ”sosiaalihuollon ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköille koronavirustilanteessa”, että henkilöstö tulee ohjata koronavirustestiin, jos on pienikin epäily tartunnasta.

Ikääntyneiden asumispalveluiden hoitohenkilöstön lisäksi yksityisellä sektorilla on paljon järjestöjen, varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yksiköitä, joissa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö hoitaa riskiryhmään kuuluvia ihmisiä.

Näytteenoton tärkeydestä koronaviruksen todentamista varten ollaan siis Suomessa laajasti yhtä mieltä. Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeet ovat perustuneet koronavirusepidemian alusta saakka siihen, että oireiset henkilöt ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset testataan.

Hyvinvointiala HALI ry vaatii, että kunnat noudattavat viranomaisen ohjetta testauksesta ja pitävät huolen siitä, että testausmahdollisuuksia on tarjolla.