Yli 80 prosenttia suojatarvikkeita käyttävistä HALIn jäsenyhteisöistä on huolissaan suojamateriaalin saatavuudesta. HALIn tekemän jäsenkyselyn mukaan 183 palveluntuottajaa on pyytänyt suojamateriaaleja kunnalta tai sairaanhoitopiiriltä, mutta vain 82 tuottajaa on niitä saanut. Kyselyyn vastasi 303 HALIn jäsenyhteisöä ajanjaksolla 14 -16.4.2020.

Veloituksetta suojamateriaaleja ovat saaneet 59 palveluntuottajaa.

STM:n torstaina 9.4. erityisvastuualueiden logistiikkakeskuksille, sairaanhoitopiirien johtajaylilääkäreille ja lupaviranomaisille lähettämän kirjeen mukaan suojavarusteet kuuluvat myös yksityisille tuottajille. Viesti ei selvästi ole mennyt perille kaikkiin sairaanhoitopiireihin ja kuntiin. Sairaanhoitopiireissä ja kunnissa tarvitaan nyt ryhtiliike, jotta riskiryhmien, sote-alan työntekijöiden ja heidän läheistensä turvallisuudesta voidaan huolehtia.