Kuntaliitto julkaisi perjantaina 14.11.2018 näkemyksiään hallituksen sote-esityksen vaikutuksista julkiseen talouteen. Hyvinvointiala ry perkasi Kuntaliiton apulaisjohtaja Reijo Vuorennon laskelman kohta kohdalta. Kuntaliiton kielteinen kanta sote-uudistusta kohtaan paistaa läpi, sillä muistiossa esitetyt soten lisäkustannukset ovat todellisuudessa lähempänä nollaa kuin miljardia euroa.

Yhteenvedosta nähdään, että Kuntaliiton laskelmissa on ilmaa yli miljardi euroa. Myös palkkaharmonisaatio on syytä ajatella osaksi sote-uudistuksen investointia. Lopputuloksena on tuottavampi, tehokkaampi ja asiakaslähtöisempi sote-järjestelmä. Siitä kiittävät myös veronmaksajat ja kuntatalous.